Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Soknepresten i St. Johannes Døperen

Asle Ambrosius Dingstad

Jeg er født 25.januar 1946 og er utdannet teolog ved Det teologiske menighetsfakultet.

I 1971 ble jeg ordinert til prest i Den norske kirke av biskop Per Lønning og har tjenestegjort følgende steder rundt om i landet:

Sjøforsvarskommandoprest på Haakonsvern i Bergen; residerende kapellan i Landås i Bergen; residerende kapellan i Lavik i Ytre Sogn; sokneprest i Ål og prost i Hallingdal prosti; sokneprest i Larvik og prost i Larvik prosti.

Etter at jeg brøt kommunionen med min biskop på grunn av hans læreavvik i homofilisaken, og senere ble dømt i Den norske kirkes lærenemd (den såkalte Dingstad-saken), konverterte jeg til Den nordisk-katolske kirke i år 2000 og ble ordinert til katolsk prest av biskop Taddeus 12. august samme år. Jeg tok da navnet Ambrosius som prestenavn.

Siden 1. september 1998 har jeg ved siden av min frivillige prestetjeneste tjent mitt levebrød som forlagssjef i Luther Forlag. Siden høsten 2008 har jeg tjenestegjort som ulønnet sokneprest i St. Johannes Døperen menighet i Oslo.

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no