Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Fasteretrett på Seter gård 10.-11. mars 2017

Den første retretten på kirkens nye senter, Seter gård, er nå avholdt. Stedet viser seg å være meget velegnet til slike arrangementer. Gjennom tre meditasjoner førte f Tom oss dypere inn i 'korsets mysterium'. Den fruktbare stillheten ble bare avbrutt av messefeiring og tidebønner. Vi gleder oss over en god begynnelse på en spennende fremtid for Stiftelsen Seter gård.

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no