Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Pasjonssøndag 2021

Joh 3,11-16

Fr Asle Ambrosius

Godt budskap

Evangelium betyr ‘godt budskap’. Pasjonssøndagens evangelium er dette budskapet i konsentrert form, også kalt ‘Den lille bibel’: «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Det starter med at Gud elsker verden. Det er godt nytt i seg selv, og slett ikke selvfølgelig, verken at han i det hele tatt bryr seg om den verden som har vendt ham ryggen, eller at han har gode hensikter med den. Verden hviler i Guds kjærlighet. Den er blitt til ved ham, han vedkjenner seg sin skapning og han vil oss vel. Det er godt nytt for den som nær har gitt opp, som ikke ser noen fremtid, som finner livet meningsløst og lever livet deretter. Gud elsker, og han elsker tross alt, han elsker selv den ugudelige. Vi hører en gjenklang av denne kjærligheten fra ham som ble hundset og såret og hengt på et kors: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør!»

Det bunner i at Gud ikke kan gi opp sin skapning og derfor må finne en vei til å redde og befri oss. En vei som ikke oppkom i noe menneskes tanke, men har sitt opphav i dybdene i Gud (1 Kor 2,9-11). Han forbereder gjennom gamle hendelser og talende bilder. Han taler om Menneskesønnen som stiger ned og stiger opp. Om slangen i ørkenen som Moses løftet opp på en stang for at alle som var såret, skulle berge livet når de så opp på den (4 Mos 21,6-9).

Det når sitt høydepunkt når Kristus løftes opp på korset. Ikke som et resultat av menneskenes ondskap, men som Guds egen offergave, som det endelige tegn på at han elsker oss og at han elsket oss «mens vi ennå var syndere» (Rom 5,8). I denne enestående handling skjuler seg en dobbel sannhet. Å ‘løftes opp’ på korset er et tegn på synderens død – på det hellige alvor å skulle ha med Guds kjærlighet å gjøre (Gal 3,13). Men det er også et tegn på seier – «Derfor har Gud høyt opphøyet ham» (Fil 2,9) – og på den måten en åpning mot Guds himmel for syndere (jfr. Jesu ord: «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.»)

Det når sitt mål først når Guds kjærlighet blir tatt imot av hjerter som tror. For selv om Gud elsker verden og har gitt Jesus som offergave for alle mennesker (sml. innstiftelsesordene for eukaristien: ‘for dere og for de mange’), er ondskapen fortsatt en realitet og dermed også fortapelsens mulighet. Og selv om Gud vil at alle mennesker skal bli frelst (1 Tim 2,4), ligger det i kjærlighetens vesen at den ikke tvinger noen mot sin vilje. Allikevel nøder den oss til å ta imot, ja, på en måte kan vi med Paulus si at ‘Kristi kjærlighet tvinger oss’! (2 Kor 5,14)

Denne nøden for menneskers evige frelse – som er Guds egen, som starter med at Gud elsker verden, som bunner i at han ikke kan oppgi sin skapning, som når sitt høydepunkt når Kristus løftes opp på korset og som når sitt mål når et menneske kommer til tro – denne nøden må også vi be om å få.

På Pasjonssøndagen ser vi fremover mot påskens evangelium – det gode budskap for den verden Gud fortsatt elsker.

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no