Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Pasjonssøndag betraktning 2020

Fr Asle Ambrosius

Kjære medkristne!

I dag feirer vi Pasjonssøndag. Pasjon betyr lidelse, men kan også bety medlidelse, ja endog kjærlighet. Alt dette klinger med når vi denne spesielle søndagen i dette spesielle året feirer Kristi lidelser for vår skyld, «han (som) ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; ved hans sår har vi fått legedom». Jes 53,5

Gud er ikke taus i denne tiden, han taler til oss gjennom Sønnen (Hebr 1,2). Han roper ikke, han er ikke umiddelbart tilgjengelig i det vonde som skjer. Men han er der i alt som skjer og lengter etter å nå oss med sin kjærlighet. Bare den som har stemt sin hørselssans med korsets stemmegaffel kan høre hva han vil si oss. Derfor gjelder det fremfor alt å åpne seg for korsets mysterium – Jesu Kristi stedfortredende lidelse og død – og forstå at det er slik Gud fortsatt taler til oss om sin omsorg og kjærlighet. «For så har Gud elsket verden, at han gav oss sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3,16

Gud er ikke taus – han taler til oss gjennom korset – og han vil at vi, hver og en av oss, skal vite at han elsker oss og vil oss vel.

Så må vi også lære å ta imot alt som skjer – også de onde dagene – i Jesu navn, sammen med ham. Slik apostelen lærer oss:

«Han som ikke sparte sin Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham … Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktefår. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at verken liv eller død, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer eller noen makt, verken det som er i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Rom 8,32.35-39

Pasjon – lidelse – medlidelse – kjærlighet. Det er også vårt kall i denne situasjonen. Vi ser det rundt oss i det som skjer – om enn på en ufullkommen måte, så allikevel et uttrykk for det samme mønsteret som Jesus har vist oss. Vi ser hverandre på en ny måte. Vi tar ansvar for hverandre og for de svakeste. Noen risikerer livet sitt for å redde andres liv. Vi begynner å forstå at selv om mange nå er alene og ensomme, hører vi allikevel sammen. Vi deler skjebne. Vi er avhengige av hverandre. Nøden er en felles erfaring som binder oss sammen på et dypt menneskelig plan. Hva er alt dette, annet enn et avledet mønster for Guds kjærlighet som bærer og som tåler.

Så er ikke påsken avlyst, som noen ynder å melde om. Påsken er Guds svar på all lidelse i verden. For Guds vei går gjennom lidelse og død til oppstandelse og nytt liv. Gud er ikke taus. Heller ikke i våre dager. Påskebudskapet roper formelig til oss at Kristus er oppstanden og går i forveien for oss. Så gjelder det å følge ham, visse på at den som dør med ham også skal leve med ham.

Gud er ikke taus. Han hvisker til oss gjennom korsets mysterium og roper til oss gjennom den åpne graven!

Velsignet søndag!

Deres fr Asle Ambrosius

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no