Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Palmesøndag 2021

Joh 12,12-18

Fr Asle Ambrosius

Frykt ikke, Sions datter!

Når Jesus på palmesøndag rir inn i kongebyen Jerusalem, møtes han og hylles han av et kollektiv. Vel er det enkeltmennesker med hver sine livsskjebner, kvinner og menn, barn og voksne, alle med sine spesifikke lengsler og behov. Men her, altså, ved porten inn til Jerusalem hilses de som et kollektiv: ‘Frykt ikke, Sions datter!’ Ikke slik at de går opp i en ubestemt masse, men hver og en finner sin identitet og sin livsskjebne i et fellesskap som bærer dem og som bærer i seg løfter langt utover hin enkeltes.  ‘Sions datter’ er kjælenavn for Israel som knytter an til Guds handling med sitt folk i fortid og fremtid. I tider med forfall ble ‘Sions datter’ en samlebetegnelse for ‘de fromme i landet’, for ‘resten’, de som var igjen, de som aldri kunne slutte med å vente og lengte etter Messias (Jes 1,8). Hun omtales også som en ‘jomfru’ som er elsket av Gud med en evig kjærlighet (Jer 31,3.21), som en brud som venter på sin brudgom (Jes 62,5).

Nå var de kommet for å feire påske, i titusenvis fra alle steder i landet. Ryktet om Jesus svirret i luften, den gamle historien knyttet til utfarten ble levende på en ny måte og folket hentes inn, ikke som statister for en ensom helt som kommer ridende inn på arenaen, men som det folket som hører sammen med Messias – frelseskongen – og som tar imot ham og som følger ham inn i byen med jubelsang: «Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge!»

Så hilses folket med ordene fra profeten: «Frykt ikke, Sions datter! Se din konge kommer til deg, ridende på en eselfole» (Sak 9,9). Messias hører alltid sammen med det messianske folket.
En trøst for den enkelte – i rammen av fellesskapet. Et kollektiv som bærer og som bærer i seg et løfte for den enkelte.

Også vi skal få gå inn mot påsken i vissheten om å høre til og høre sammen i et troens fellesskap. I år faller Palmesøndag og Maria budskapsdag nesten sammen i tid (25. og 28. mars). Dette kan hjelpe oss til å se sammenhengen. I kristen tradisjon er Maria jomfruen som profeten bebuder: «Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel» (Jes 7,14). Maria er seg selv og byr på seg selv (Luk 1,38), men hun er noe mer enn seg selv. Som Guds mor er hun bildet på kirken; hun er ‘kvinnen som føder for første gang’ og som kalles ‘Sions datter’ (Jer 4,31). Hun er kvinnen som er ‘kledd i solen, med månen under sine føtter’ (Åp 12,1-2); hun er bruden som er gjort i stand til sin brudgom (Åp 21,2); hun er alle troendes mor (Joh 19,26-27); hun er bildet på Kirken, på folket som Gud har forløst.

Det er dette folket – dette kollektivet, om du vil – som mottar Messias palmesøndag og som følger ham inn i byen, inn til hans lidelse og død. Det er dette folket som trøstes og som får høre fra hans egen munn: «Frykt ikke, Sions datter!» Og det er dette folket som roper med liturgiens stadig repeterende ord: «Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!»

Akkurat i år, når vi ikke kan samles som vanlig for å feire Herrens påske, er det kanskje ekstra godt å vite at vi ikke er overlatt til oss selv. Om vi er alene, er vi aldri overlatt til oss selv. Vi tilhører et folk som bærer løftene i seg og som bærer oss igjennom liv og død og like inn i det nye Jerusalem.

Så frykt ikke, Sions datter!

Deres Asle Ambrosius

 

GÅ SION, Din Konge i møte, JERUSALEM gled deg i Gud.

Strø palmer med fryd for Messias, og vær som den ventende brud.

Vær glad, vær glad! Ja gled deg i Herren din GUD!

Vær glad, Vær glad og syng for din Konge og Gud!

 

Han kommer og bringer et offer for deg på det blodige tre,

Han dør for vår syndige verden, rettferdighet bringer han med.

Omkved.

 

Han kommer fra graven med bytte, og sollys i natten blir tent.

For døde som slumrer i graven er tiden i tausheten endt.

Omkved.

 

Han kommer til sørgende hjerter og gjenreiser det som var falt.

Han kommer i makt og skal herske, Til Gud er i alle blitt alt.

Omkved.

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no