Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Kirken er dessverre fortsatt stengt inntil videre på grunn strenge smittevernregler i Oslo. Det vil være prest til stede i messetiden, og det leses en messe. Ca. kl 11.45 åpnes kirkedørene for de som ønsker å motta nattverden én og én. Meld gjerne fra på forhånd på mob 95231365.

Hilsen soknepresten

Prekentekst

6. søndag i påsketien

Joh 16,23-28

Fr Asle Ambrosius

På den dagen

Hvilken dag sikter Jesus til? Hvilken skjellsettende begivenhet dreier dette seg om?

Det kan være påskedagen, dagen da Jesus brøt ut av dødens fengsel og snudde menneskehetens skjebne; dagen da disiplene får møte Jesus på nytt etter oppstandelsen – dagen da sorgen og smerten over døden og fraværet blir skiftet ut med gleden og fryden over livet og nærværet...  Les mer

Informasjon

Ny tidebønnbok ankommet!

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregorianske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok.

Ikoner malt av Ove Grant Svele pryder sidene innimellom og taler til oss på sin måte.

Mer informasjon...

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

Blir annonsert.

Menighetskvelder 1. halvår 2021:

 

Vil bli annonsert.

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2021

 

Messeliste
påsketiden 2021

 

11. april

2.s. i påske

Jes 43,1-3

1 Joh 5,4-12

Joh 20,19-31

 

18. april

3.s. i påske

Esek 34,11-16

1 Pet 2,21-25

Joh 10,1-10

 

25. april

4.s. i påske

Jes 49,13-18

1 Pet 2,11-20

Joh 16,16-22

 

2. mai

5.s. i påske

Jes 12,1-6

1 Joh 4,10-16

Joh 16,5-15

 

9. mai

6.s. i påske

Jes 30,19-21

1 Joh 5,13-15

Joh 16,23-28

 

13. mai

Kristi himmelfart

Jes 2,1-3

Apg 1,1-11

Mark 16,14-20

 

16. mai

7.s. i påske

Esek 36,22-28

1 Pet 4,7-14

Joh 15,18-16,4

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no