Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Ble Jesus født julenatt?

Fr. Kirill

Like sikkert som at vi går mot jul, dukker diskusjonen om når Jesus virkelig ble født, opp. Vi får til stadighet høre at Kirken ”stjal” både den romerske solfesten og det norrønne midtvintersblotet og ”kristeliggjorde” dem.

Men hva om sannheten er den stikk motsatte?

Nyere historieforskning har påvist at den romerske solfesten faktisk er yngre enn den tidligste kristne feiringen av Kristi fødsel. De tidligste sporene av en romersk solfest midtvinters er fra så sent som mellom år 250 og år 300, altså rundt et halvt århundre etter at de kristne begynte å feire Herrens fødsel! De fleste forskerne mener det var keiser Diokletian, en av de verste kristenforfølgerne, som lanserte festen for ”den uovervinnelige sol” som et hedensk forsøk på å overta en kristen høytid som allerede var i ferd med å vinne fotfeste i samfunnet – samtidig som han slapp hele det statlige terrorapparatet løs for å utrydde kristendommen.

På 400-tallet spredte ”solfesten” ut over Romerrikets grenser til det området romerne kalte Magna Germania, i hovedsak dagens Tyskland. Det norrøne midtvintersblotet kan vi bare følge tilbake til 5–600-tallet, men religionshistorikerne er stort sett enige om at det stammer fra vinterfesten i Nord-Tyskland. Kirken har med andre ord aldri ”stjålet” noen hedensk solfest. Det var tvert om den hedenske, romerske keiseren som prøvde å ”stjele” en kristen høytid!

Men hvorfor 25. desember? For å forstå datoen, må vi se på en helt annen dato, nemlig 25. mars, den tradisjonelle datoen for Maria Budskapsdag (I katolske og ortodokse kirker – også i mange utenlandske protestantiske – feires fremdeles Maria Budskapsdag alltid på 25. mars).

Men ble ikke Maria Budskapsdag plassert i mars for å passe inn med 25. desember?

Hva om sannheten igjen er den stikk motsatte?

Det viser seg nemlig at Maria Budskapsdag er en eldre kristen høytid enn festen for Herrens fødsel. Allerede rundt år 200, muligens så tidlig som rundt år 175 feiret de kristne i Palestina dagen da Herrens engel kom med budskapet til Maria på den datoen som tilsvarer 25. mars i vår kalender. Dette var dagen da Herren tok bolig i Maria, den egentlige inkarnasjonsdagen. Det var altså ikke fødselen som ble feiret, men unnfangelsen. Etter kristen tanke er mennesket et fullverdig menneske fra unnfangelsen av.

25. mars tilsvarer den datoen som ifølge førkristen, jødisk tradisjon, nedfelt i den babylonske og den palestinske Talmud , var dette dagen da Herren Gud sa: La det bli lys! - altså selve skapelsesdagen. Og de kristne i Palestina, som i stor grad hadde jødisk bakgrunn, var ikke i tvil om at det var nettopp på denne datoen Herren valgte å la det sanne lyset tre inn i verden (Joh 1,9). Derfor begynte de å feire inkarnasjonsdagen på selveste skapelsesdatoen, og fra denne feiringen vokste så feiringen av Herrens fødsel 25. desember – 9 måneder etter 25. mars – fram et drøyt kvart århundre senere, før noen ennå hadde hørt så mye som et pip om hverken romerske solfester eller norrøne midtvintersblot.

Fremdeles feirer den kristne Kirke Herrens fødsel 25. desember (selv om vi i vår nordeuropeiske utålmodighet drar i gang festen allerede dagen før, på julaften), og det gjør vi med verdens aller største frimodighet. Vi har både historien og teologien på vår side når vi feirer det englene forkynte for gjeterne på betlehemsmarkene: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren (Luk 2,11).

Jesu fødested, Fødselskirken i Betlehem

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no