Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

23. søndag e. pinse 2018

Matt 18,15-20

Fr Tom Hængsle

Vi avholdt for en uke siden vår kirkes høstkonferanse oppe på Gran, og mange av dere var med der. Tema var «Livet i det kristne fellesskap» og vi hadde foredrag og samtaler om mange sider av menighetslivet, blant annet forholdet til verden og dens kultur og maktinstitusjoner, - og om nådegaver. Til slutt hadde vi en samtalesesjon under overskriften «Hva kjennetegner en god menighet?»

Dagens tekster følger opp med et kjennetegn på en god menighet. Det er et tema som ikke er særlig publikumsvennlig blant folk flest. Dere hørte hvordan evangelieteksten begynte: «Om din bror synder».

La det være klart: En menighet som ikke er alvorlig opptatt av å overvinne synden, men uten forskjell lar alt gjelde og bestå i sin midte, svikter sin oppgave. Og for individet: Det går ikke an å leve i troen på Jesus og la være å kjempe imot synden.

1 Joh 3,6 Hver den som blir i ham, synder ikke; hver den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. Med dette mener ikke Johannes at den kristne er syndfri, men at han ikke fører sitt liv i overensstemmelse med synden. Ordet taler ikke om at en kristen ikke kan lide nederlag i kampen. Heller ikke om at det er mange feil hos ham, og han på mange måter kommer til kort i kampen mot synden. Nei, det som ordet advarer mot, er å lyde syndens lyster, integrere den i sin livsstil.

En ting er at synden er i oss og bryter frem og vi kommer til kort i kampen mot den. Noe helt annet er det at den får herske fordi vi lar den herske og at vi er lydige mot lystene. Det kan en kristen ikke gjøre.

Omsorgen for den enkelte må være grunnlaget for å reagere på andres feil. Den som har gått seg vill, skal ikke overlates til sin skjebne, men vinnes tilbake. Omsorgen for menigheten spiller også en rolle. Det angår hele menigheten hvordan det i den blir trodd, levd, tjent, lidt. Vi er del av en organisme. 1 Kor 12,26 «Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med.»

Når det gjelder det som Jesus sier om binde- og løsemakt, så har vår kirke embeter og ordninger som jeg ikke vil ta opp her. Hvordan det er og ikke er med det, så har dere alle et ansvar. Alle har vi noe å lære av Jesu botsregel, som er på samme tid varsom og alvorlig. Den skåner den falne og fornedrer ham ikke, underkaster ham ingen menneskelig straff, kommer ham i møte med tilgivelse, men gir samtidig ikke rom for det onde.

Når skal du gjøre en slik henvendelse til ditt med-lem i menigheten? Det står «om din bror synder mot deg» Men de to siste ordene mangler i noen håndskrifter. Jeg tror i alle fall at vi skal tenke oss godt om først og forberede saken i bønn. Og forutsetningen er at det dreier seg om en menighet der broderkjærlighet, fellesskap og enhet råder. Er vår menighet slik? Det spørsmålet lar jeg ransakende stå.

Paulus minner om hvordan han formante hver eneste en i efesermenigheten, nemlig «med tårer» (Apg 20,31) Har du den nådegaven kan dine ord hjelpe en bror ut av forvirring, ditt alvor styrke en søsters svake vilje. – Som Paulus skrev i dagens epistel: «Vis til rette dem som lever et uordentlig liv, sett mot i de motløse, ta dere av de svake, og vær overbærende mot alle.» (1 Tess 5,14)

I en menighet etter Guds hjerte jaktes det ikke på feil og man føler seg ikke overvåket, men trygg som salmisten som sier: Sal 141,5 «La en rettferdig slå mig i kjærlighet og tukte mig! For sådan hodeolje vegre mitt hode sig ikke!»

Til slutt vil jeg rette oppmerksomheten din mot avslutningen av Jesu tale om denne saken. Om et tema som står under den litt triste overskriften «Når din bror synder», finner vi som avslutning et av Jesu sterkeste løfter om bønnesvar. Jeg tror det er fordi det trengs mye forbønn for slike saker. At menigheten kan yte den rette avklaring og veiledning, og på den rette måten.

Ja, Herre, måtte det skje, også hos oss, til ære for deg Fader, Sønn og Hellig Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet til evighet.

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no