Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

1. søndag i faste

Matt 4,1-11

Fr Asle Ambrosius

Også troen må prøves

Også ørkenen er Åndens arena. Det er det første vi skal merke oss på fastens første søndag. «Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen», leser vi. Veien fra dåpen til møtet med fristeren er kort, slik var det med Jesus, og slik er det med oss. Men Ånden er den samme og er virksom gjennom alle livets forhold, også når vi føres ut i ørkenen for å fristes. Å være døpt til Kristus er å eie barnekårets Ånd og være under Åndens veiledning og beskyttelse. Et Guds barn er derfor alltid hjemme, selv om det her kjempes på bortebane. Barnekåret er ikke noe jeg kastes ut og inn av alt etter hva jeg opplever det eller føler at jeg har det. Guds faderomsorg når meg selv der det viser seg at jeg står ansikt til ansikt med selveste sjelefienden. Å være en kristen er å være ledet av og beskyttet av Ånden, også ansikt til ansikt med djevelen. Da forstår vi kanskje hvorfor salmisten – midt i de fristelsene han var utsatt for – lærer oss å be: «Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd» (Salme 51,13).

Også troen vår settes på prøve og må testes ut. Det er det andre vi skal merke oss. Det er jo selve Åndens hovedsak – både å skape og styrke troen i verden. Ja, selv sølv og gull blir prøvet i ild, skriver apostelen, men troen som er enda mer verdt, må også prøves og herdes slik at det kan stå sin prøve når det gjelder (se 1 Pet 1,7). Så er det altså det som skjer når djevelen tilsynelatende fritt får legge ut sine garn for å fange oss: Troen vår settes på prøve. Gud frister riktig nok ingen. Den som frister, har som formål at vi skal falle fra troen. Den som prøver oss, har derimot som formål at troen skal styrkes og herdes. Det som avgjør om noe er en fristelse eller prøvelse, er hvem vi har for øye, hvem vi står ovenfor. Derfor kalles vi, særlig nå i fastetiden til å ha «blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus … han som holdt ut en slik motstand fra syndere», så vi ikke blir trette og motløse (Hebr 12,2-3).

Det er mulig å seire i fristelsene! Det er det tredje vi skal merke oss på veien inn i fastetiden. Det er mulig å fullføre løpet og bevare troen når vi har Jesus for øye, han som gikk ut av nærkampen med djevelen med en tredobbelt seier. På en særlig måte ble hans kall prøvet med tanke på påskens store styrkeprøve. To ganger innledet djevelen sitt angrep med å knytte an til Sønnekåret: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød…» Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra…».  Men Jesus visste hvor han kom fra og hvem som var å stole på når det kom til stykke. Det var ikke nødvendig med noen ytterligere bevis. Han var trygg i sin tro og i sitt kall. Så når djevelen satte inn det siste støtet på toppen av fjellet, og det sto om enten å ta alt i egne hender eller å overlate alt i Faderens hender, var valget allerede tatt (sml. Fil 2,6-7). Han visste at djevelen aldri har noe å gi, selv om han lover alt. For alt han farer med er løgn og tomhet. Selv Guds eget ord tømmes for innhold i hans munn. Men når Jesus taler, taler Gud selv og vi hører det til trøst og oppmuntring. Derfor setter Jesus inn det siste støtet med selv å sitere Guds ord. «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene!»

Så er det håp også for oss, selv om det noen ganger går på livet løs. Så lenge vi har Jesus for øye og lar oss lede av Ånden i livets mange forhold, er det hjelp å få når troen settes på prøve. Måtte vi fullføre løpet og bevare troen! Det er faktisk derfor vi holder faste.

Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd, fremfor alt om troen rett og sann, at vi den bevarer til vårt liv skal ende, og vi glade farer hjem fra alt elende, Herre, hør vår bønn!

Du trøster, hjelp oss i vår nød, så vi aldri frykter dom og død. La oss ei fortvile i de tunge dager når den onde frister, alt vårt liv anklager. Herre, hør vår bønn!

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no