Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Ny tidebønnebok!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregori-anske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok.

Ikoner malt av Ove Grant Svele og taler til oss på sin måte.

Mer informasjon...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

19. søndag etter pinse 2021

Matt 22,34-46

Fr Asle Ambrosius

Kjærlighetens mysterium

I dag møter vi Jesus som debattant. Det er både fascinerende og imponerende å se hvordan han turnerer den kunsten også. Han har nettopp «stoppet munnen på» på saddukeerne – ja, det står faktisk det. Diskusjonen gjaldt spørsmålet om oppstandelsen fra de døde, noe den gruppen av jøder som ble kalt saddukeere benektet. Les mer..

 

Informasjon

Lørdag 27. november 2021:

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke

  • Kl. 10.00  Laudes

Innledning ved fr. Tom Hængsle

Stillhet for bønn, meditasjon, bibel-lesning

  • Kl. 12.30  Måltid
  • Kl. 13.30  Avslutning med middagsbønn

Ta med bibel

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke

Forberedelse: Les Efeserbrevet 6,10-19

 

VIGSLING AV NY BISKOP I DEN NORDISK-KATOLSKE KIRKE

Den 11. oktober vigsles biskop-elekt Ottar Mikael Myrseth til ny biskop i Den nordisk-katolske kirke. Biskopsvalget fant sted i oktober 2019, og vigslingen var satt til april 2020 i USA i Scranton-unionens katedral med erkebiskop Anthony Mikovsky som konsekrator. Men på grunn av pandemien har man måttet utsette bispevigselen flere ganger.

Ettersom det fremover fortsatt er usikkerhet i situasjonen på begge sider av Atlanteren har Scranton-unionens bispemøte besluttet å legge vigselen til Norge med nåværende biskop Roald Nikolai Flemestad som konsekrator.

Bispekonsekrasjon og innsettelse finner sted i
St. Johannes Døperen kirke, Oslo, 11. oktober kl. 13:00.

Les mer...

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

Søndag 28. november kl 11

Velkommen!

Menighetskvelder 2. halvår 2021:

 

Vil bli annonsert.

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2021

 

Messeliste
ut kirkeåret 2021

 

26. september

18.s.e. pinse

Ordsp 25,6-14

1 Pet 5,1-7

Luk 14,1.7-1

 

3. oktober

19.s.e. pinse

5 Mos 6,4-9

1 Joh 5,1-5

Matt 22,34-46

 

10. oktober

20.s.e. pinse

Jes 43,10-13

Hebr 11,1-7

Matt 9,1-8

 

17. oktober

21.s.e. pinse

Jes 55,1-9

Ef 4,17-24

Matt 22,1-14

 

24. oktober

22.s.e. pinse

Jes 45,1-8

Fil 3,17 – 4,1

Matt 22,15-22

 

31. oktober

Allehelgensmesse

Jes 49,8-10

Åp 7,2-12

Matt 5,1-12

 

7. november

24.s.e. pinse

Mika 3,9 – 4,4

1 Pet 4,12-19

Matt 23,37 – 24,2

 

14. november

Søndag før Kristi kongefest

Dan 12,1-10

1 Tess 5,1-11

Matt 25,1-13

 

21. november

Kristi kongefest

Jes 65,17-19

Åp 20,11-21,7

Matt 25,31-46

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no