Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Ny tidebønnebok!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregori-anske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok.

Ikoner malt av Ove Grant Svele og taler til oss på sin måte.

Mer informasjon...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

Søndag før Kristi kongesøndag 2021

Matt 25,1 - 3

Fr Asle Ambrosius

Å vente med håp

Har verden en fremtid? Hvordan forbereder vi oss eventuelt på fremtiden? Eller for å stille spørsmålet enda mer presist: Er det noen fremtid å forberede seg til? Spørsmålene tar oss inn i kanskje den mest brennaktuelle saken i vår tid, det som gjerne kalles klimakrisen og som dreier seg om vår klodes fremtid

 Les mer..

 

Informasjon

Lørdag 27. november 2021:

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke

  • Kl. 10.00  Laudes

Innledning ved fr. Tom Hængsle

Stillhet for bønn, meditasjon, bibel-lesning

  • Kl. 12.30  Måltid
  • Kl. 13.30  Avslutning med middagsbønn

Ta med bibel

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke

Forberedelse: Les Efeserbrevet 6,10-19

 

Nyinsatt diakon i Den NORDISK-KATOLSKE KIRKE

Ved messen søndag 7. november ble Håkon Johannes Andersen innsatt som diakon i
St. Johannes Døperen menighet. Vi gleder oss og ønsker ham velkommen til samarbeid.

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

Søndag 28. november kl 11

Velkommen!

Menighetskvelder 2. halvår 2021:

 

Vil bli annonsert.

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2021

 

Messeliste
Advent og juletid 2021-2022

 

28. november

1.s. i advent

Sak 9,9-10

Åp 5,6-10(14)

Luk 4,16-22a

 

5. desember

2.s. i advent

Joel 3,3-5

1 Kor 1,3-9

Mark 13,24-37

 

12. desember

3.s. i advent

(Menighetens patronsfest)

Mal 3,1-6

Rom 15,4-9

Luk 3,1-6(9)

 

19. desember

4.s. i advent

Mika 5,1-4

Hebr 10,5-10

Luk 1,26-38

 

25. desember

Kristi fødselsfest

Jes 11,1-9

Hebr 1,1-6(12)

Joh 1,1-14

 

26. desember

Den hellige Stefanus

Hagg 2,6-9

Hebr 3,1-6

Mt 2,13-15.19-23

 

2. januar

1.s. i Juletiden

Jes 19,1.19-22.25a

Apg 7,17-22

Mt 2,13-15.19-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no