Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Ny tidebønnebok!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregori-anske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok.

Ikoner malt av Ove Grant Svele og taler til oss på sin måte.

Mer informasjon...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

5. søndag etter epifania 2022

Matt. 14,22-33

Fr Asle Ambrosius

«Etter dette fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted.» Vi unngår ikke å merke oss at det hele settes i scene av ham selv. Han har en plan, han har noe å lære oss, og nå tar endog naturkreftene i bruk i sin undervisning.

Les mer..

Informasjon

Onsdagsmesser i fastetiden kl. 19

2. mars: Askeonsdag  (les mer..)

9. mars: «Maktmennesket» v/ fr Asle Ambrosius

16. mars: «Fornekteren» v/ diakon Håkon

30. mars: «Kvinnene i veikanten» v/ fr Tom

6. april: «Sidemennene» v/ fr Eyolf Kirill

 

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke lørdag 5. mars 2022

 

Kl. 10.00  Laudes

Innledning ved fr. Tom Hængsle

Stillhet for bønn, meditasjon,
bibel-lesning

Kl. 12.30  Måltid

Avslutning med middagsbønn kl. 13.30

Ta med bibel

Forberedelse: Les Johannes 4,4-42

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke

 

Nyinsatt diakon i Den NORDISK-KATOLSKE KIRKE

Ved messen søndag 7. november ble Håkon Johannes Andersen innsatt som diakon i
St. Johannes Døperen menighet. Vi gleder oss og ønsker ham velkommen til samarbeid.

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Merk: Messen søndag 27. februar er dessverre avlyst.

Neste messe:

Søndag 27. mars kl. 11

Velkommen!

Menighetskvelder 1. halvår 2022:

 

Vil bli annonsert.

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2022

 

Messeliste

Fastelavn - palmesøndag

 

27. februar

Fastelaven

Jes 52,13-15

1 Kor 1,18-25

Mk 10,32-34;46-52

 

2. mars

Askeonsdag (kl. 19)

Joel 2,12-19

2 Pet 1,2-11

Matt 6,16-21

 

6. mars

1.s. i faste

1 Mos 4,3-7

Hebr 4,14-16

Matt 16,21-23

 

13. mars

2.s. i faste

1 Kong 19,1-8

Rom 5,1-5

Luk 7,36-50

 

20. mars

3.s. i faste

5 Mos 32,8-18

Ef 6,10-18

Mk 9,14-32

 

25. mars

Marimesse (kl. 19)

Jes 7,10-15

Rom 8,1-4

Luk 1,26-38

 

27. mars

Midtfaste

2 Mos 16,2(11-18)21

2 Kor 9,8-10

Joh 6,24-40

 

3. april

Pasjonssøndag

3 Mos 16,11-19

Hebr 7,22-27

Joh 11,45-53

 

10. april

Palmesøndag

Jes 62,10-12

Ef 2,12-18

Matt 26,6-13

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no