Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

17. søndag etter pinse 2021

Luk 7,11-17

Fr Asle Ambrosius

Livets ord i dødens verden

To folkemengder møtes utenfor byporten i Nain. Den ene – med døden i følget – er på vei ut porten. Den andre – med Jesus i sitt følge – er på vei inn i byen. Utenfor porten skjer det et skjebnetungt møte som for alltid vil sette skille i historien og som vil avgjøre hvert enkelt menneskes både inngang og utgang.

Les mer..

Informasjon

Ny tidebønnbok ankommet!

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregorianske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok.

Ikoner malt av Ove Grant Svele pryder sidene innimellom og taler til oss på sin måte.

Mer informasjon...

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe blir annonsert

 

Menighetskvelder 2. halvår 2021:

 

Vil bli annonsert.

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2021

 

Messeliste
ut kirkeåret 2021

 

26. september

18.s.e. pinse

Ordsp 25,6-14

1 Pet 5,1-7

Luk 14,1.7-1

 

3. oktober

19.s.e. pinse

5 Mos 6,4-9

1 Joh 5,1-5

Matt 22,34-46

 

10. oktober

20.s.e. pinse

Jes 43,10-13

Hebr 11,1-7

Matt 9,1-8

 

17. oktober

21.s.e. pinse

Jes 55,1-9

Ef 4,17-24

Matt 22,1-14

 

24. oktober

22.s.e. pinse

Jes 45,1-8

Fil 3,17 – 4,1

Matt 22,15-22

 

31. oktober

Allehelgensmesse

Jes 49,8-10

Åp 7,2-12

Matt 5,1-12

 

7. november

24.s.e. pinse

Mika 3,9 – 4,4

1 Pet 4,12-19

Matt 23,37 – 24,2

 

14. november

Søndag før Kristi kongefest

Dan 12,1-10

1 Tess 5,1-11

Matt 25,1-13

 

21. november

Kristi kongefest

Jes 65,17-19

Åp 20,11-21,7

Matt 25,31-46

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no