Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

4. søndag etter pinse 2021

Joh. 14,23-29

Fr Asle Ambrosius

Hovedpersonen i vårt liv

Hvem er hovedpersonen i denne episke og dramatiske fortellingen som jeg har fått å preke over på min 50-årsdag som prest? De fleste vil kanskje mene at svaret er opplagt – det må jo være han som lignelsen vanligvis er oppkalt etter – den bortkomne eller fortapte sønn. Og det kan la seg høre.

Les mer..

Informasjon

Ny tidebønnbok ankommet!

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregorianske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok.

Ikoner malt av Ove Grant Svele pryder sidene innimellom og taler til oss på sin måte.

Mer informasjon...

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

 

Neste messe blir annonsert.

Menighetskvelder 1. halvår 2021:

 

Vil bli annonsert.

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2021

 

Messeliste
august - sept 2021

 

1. august

10.s.e. pinse

Amos 8,4-7

Ef 4,22-28

Luk 16,1-1

 

8. august

11.s.e. pinse

Jer 8,4-12

Rom 9,30 - 10,4

Lk 19,41-44(-47a)

 

15. august

12.s.e. pinse

Jes 2,12-17

1 Joh 1,8 – 2, 2

Luk 18,9-14

 

22. august

13.s.e. pinse

Jes 29,17-24

2 Kor 3,4-18

Mark 7,31-37

 

29. august

14.s.e. pinse

2 Krøn 28,8-15

1 Joh 4,7-11

Luk 10,23-37

 

5. september

15.s.e. pinse

2 Kong 5,1-3.9-15

Ef 2,4-10

Luk 17,11-19

 

12. september

16.s.e. pinse

1 Kong 17,8-16

Gal 5,25 – 6,10

Matt 6,24-34

 

19. september

17.s.e. pinse

1 Kong 17,17-24

Ef 3,14-21

Luk 7,11-17

 

 

26. september

18.s.e. pinse

Ordsp 25,6-14

1 Pet 5,1-7

Luk 14,1.7-1

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no