Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

4. søndag etter pinse 2021

Joh. 14,23-29

Fr Asle Ambrosius

Hovedpersonen i vårt liv

Hvem er hovedpersonen i denne episke og dramatiske fortellingen som jeg har fått å preke over på min 50-årsdag som prest? De fleste vil kanskje mene at svaret er opplagt – det må jo være han som lignelsen vanligvis er oppkalt etter – den bortkomne eller fortapte sønn. Og det kan la seg høre.

Les mer..

Informasjon

Ny tidebønnbok ankommet!

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregorianske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok.

Ikoner malt av Ove Grant Svele pryder sidene innimellom og taler til oss på sin måte.

Mer informasjon...

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

Søndag 27. juni kl 11.

Hjertelig velkommen!

Menighetskvelder 1. halvår 2021:

 

Vil bli annonsert.

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2021

 

Messeliste
juni - juli 2021

 

23. mai

Pinsedag

1 Mos 11,1-9

Apg 2,1-21

Joh 14,23-31

 

30. mai

Trinitatis

Jes 6,1-8

Rom 11,33-36

Joh 3,1-15

 

6. juni

2.s.e. pinse

1 Mos 15,1-6

1 Joh 4,16-21

Luk 16,19-31

 

 

13. juni

3.s.e. pinse

Jes 25,6-7

Ef 2,11-22

Luk 14,16-24

 

 

20. juni

4.s.e. pinse

Mika 7,18-20

1 Tim 1,12-17

Luk 15,11-32

 

 

27. juni

5.s.e. pinse

2 Sam 12,1-7

Rom 2,1-4

Luk 6,36-42

 

 

4. juli

6.s.e. pinse

1 Kong 19,11-21

1 Kor 1,18-2

Luk 5,1-11

 

11. juli

7.s.e. pinse

3 Mos 19,1-2.13-18

1 Pet 1,13-16

Matt 5,20-26

 

18. juli

8.s.e. pinse

Syr 24,19-22

Rom 5,1-5

Mark 8,1-9

 

25. juli

9.s.e. pinse

Jer 23,16-22.30-33

Rom 6,15-23

Matt 7,15-21

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no