Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Prekentekster

25. søndag e. pinse 2018

Matt 24,15-28

Fr Asle Ambrosius

Ingen skal være i tvil – verken om at vi lever i de siste tider eller om når Menneskesønnen kommer igjen... Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Foredragskveld

Onsdag 14. november kl 18.30:

Bjørn Helge Sandvei:

«Pride or prejudice?»

Homofili - historisk og aktuelt

v/ Bjørn Helge Sandvei

Velkommen!

Messe i Kristiansand

Metodistkirken, Rådhusgata 46.

Søndag 2. desember kl 18.30.

Velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Høst 2018

Messeliste

4.november

Allehelgensdag

Jes 60,18-22

Hebr 12,1-3

Matt 5,13-16

 

11.november

25.s.e.pinse

Jes 51,4-8

2 Tim 3,1-5

Matt 24,15-28

 

18.november

S. før Kristi Kongefest

Sef 3,8-13

Åp 3,10-13

Luk 17,20-30

 

25.november

Kristi Kongefest

Dan 7,9-14

Kol 1,12-20

Joh 18,33-37

 

2.desember

1.s. i advent

Jer 23,5-8

Rom 13,11-14

Matt 21,1-13

 

9.desember

2.s. i advent

Mal 4,1-6

Rom 15,4-13

Luk 21,25-33

 

16.desember

3.s. i advent

Jes 35,3-10

1 Kor 4,1-5

Matt 11,2-11

 

23.desember

4.s. i advent

Jes 7,10-14

Rom 1,1-7

Luk 1,39-56

 

25.desember
(NB! Kl 12)

Kristi fødselsfest

Jes 11,1-9

Hebr 1,1-6

Joh 1,1-14

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no