Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Arkivet

I arkivet finner du tekster over tidligere publiserte prekener eller over kirkeåret.

 

Fra undermenyen for Arkiv velger du hva du vil vise.

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no