Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Arkiv kirkeåret

Her finner du et utvalg over tidligere publiserte tekster rundt kirkeåret

Askeonsdag 2019

Helliget vorde ditt navn!

Olsok-messe

På Heilag-Olav si tid heitte det i lovverket at «det er det fyrste i lovene våre ...

Onsdag etter Midtfaste 2018

4. onsdagsmesse i fastetiden 2018: Simon fra Kyréne hjelper Jesus å bære korset

Jesus blir dømt og mottar korset

1. onsdagsmesse i fastetiden 2018: Korsveien hjelper oss til å ha fokus på Jesus – han som er troens opphavsmann og fullender.

Golgata og Jesu grav – ja, men hvor?

I århundrer var det ingen som stilte spørsmål ved hvor Golgata og Jesu grav var.

Advent 2016 - Hvor ble Jesus født?

Også i år kommer vi i adventstiden til å få lese avisartikler og se TV-programmer som hevder at Jesus ikke ble født i Betlehem.

Julebudskapet for våre øyne

Våre troende brødre og søstre i de ortodokse kirkene har imidlertid praktisert visuell forkynnelse og teologi i snart 2000 år, gjennom sine ikoner. Se bare på detaljene i dette tradisjonelle juleikonet

Velsignet advent 2014:

”La det dryppe ovenfra, du himmel! Rettferd skal strømme fra skyene. Jorden skal åpne seg, gi frelse som frukt.” Jes 45,8...

Pinse 2014:

Pinsen er den tredje og siste av de store høytidene i kirkeåret. Historisk sett er den imidlertid nummer to, bare få uker eldre enn høytidenes høytid, påsken. Og i likhet med påsken har også pinsen et profetisk...

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no