Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Arkiv kirkeåret

Her finner du et utvalg over tidligere publiserte tekster rundt kirkeåret

Et kongelig presteskap

"Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys."

Golgata og Jesu grav – ja, men hvor?

I århundrer var det ingen som stilte spørsmål ved hvor Golgata og Jesu grav var.

Advent 2016 - Hvor ble Jesus født?

Også i år kommer vi i adventstiden til å få lese avisartikler og se TV-programmer som hevder at Jesus ikke ble født i Betlehem.

Julebudskapet for våre øyne

Våre troende brødre og søstre i de ortodokse kirkene har imidlertid praktisert visuell forkynnelse og teologi i snart 2000 år, gjennom sine ikoner. Se bare på detaljene i dette tradisjonelle juleikonet

Velsignet advent 2014:

”La det dryppe ovenfra, du himmel! Rettferd skal strømme fra skyene. Jorden skal åpne seg, gi frelse som frukt.” Jes 45,8...

Pinse 2014:

Pinsen er den tredje og siste av de store høytidene i kirkeåret. Historisk sett er den imidlertid nummer to, bare få uker eldre enn høytidenes høytid, påsken. Og i likhet med påsken har også pinsen et profetisk...

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no