Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Aktiviteter

Menighetskvelder

Menighetskveldene blir annonsert. Vi møtes i kirken kl 19.00 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle er hjertelig velkommen!

 

Program for våren 2018

Foredragskvelder

10.januar: Fader Arne Matteus Sky: ”Bli et hellig presteskap” (1 Pet 5,5)

11.april: Fader Olav Lerseth: Forskjellen mellom Øst og Vest. Tradisjoner og teologi.

13.juni: Biskop Roald Nikolai: Fornyelse av menighetslivet. Om nådegavene.

 

Fastetiden

14.februar: Askeonsdagsmesse med tegning av askekors

Onsdagsmesser i fastetiden med tema fra Korsveien

21.februar: Jesus blir dømt til døden og mottar korset

28.februar: Jesus segner under korset

7.mars: Jesus møter sin mor

14.mars: Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset

21.mars: Jesus trøster Jerusalems kvinner

 

 

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke lørdag 21. april

  • Kl. 10.00  Laudes
    • Innledning ved fr. Tom Hængsle
    • Stillhet for bønn, meditasjon, bibel-lesning
  • Kl. 12.30  Måltid
  • Kl. 13.30  Avslutning med middagsbønn

Ta med bibel

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke

 

Fellesarrangement

10.mai: Kristi himmelfartsstevne for Viken prosti på Seter gård.
Foredrag av biskop Roald Nikolai.

24.juni: Messe for Viken prosti i Maridalen

 

* * *

Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden kl 1800 møtes vi til inspirasjon og forbønn.

Menighetens Bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78 eller arne@sky.no

 

 

Hjelp til bønnelivet

1. Sett av tid hver dag. Vær stille for Herren. Gjør det klart for deg at du er i Guds nærhet. Les gjerne et avsnitt fra Bibelen og lytt til det Herren sier til deg.

2. Be med egne ord, enkle og naturlige. Det er ikke nødvendig  å bruke fromme fraser eller formler. Bruk ditt eget språk. Han forstår det og vet hva du har på hjertet.

3. Det er godt og riktig å begynne den stille tiden med å takke. Gud fortjener vår takk og tilbedelse.

4. Be i Jesu navn, Han som har gitt oss nøkkelen til samfunnet med vår himmelske Far. Det er i ham vi har frimodighet til å be.

5. Be når du begynner dagen; hjemme, på bussen, på toget eller i bilen. Be korte og konkrete bønner. Be for dem som er sammen med deg, de du ser og de du tenker på.

6. Be i tro og vit at Gud vil omslutte deg og de du ber for med kjærlighet og beskyttelse.

7. Fortell Gud hvordan du har det. Han er interessert i deg og ditt daglige liv. Han vil ditt aller beste. Legg alt over på Gud og stol på han.

8. Be om kraft og utrustning for ditt liv og tjeneste.

9. Be for alle mennesker, også for de du synes er vanskelige og derfor ikke liker. Overlat dem til Guds omsorg og be han om å velsigne dem.

10. Lag en liste over de du ber for; familie, venner, menighetens prester og andre medarbeidere.

Arne Mathias

 

Hjelp til bønnelivet

1. Sett av tid hver dag. Vær stille for Herren. Gjør det klart for deg at du er i Guds nærhet. Les gjerne et avsnitt fra Bibelen og lytt til det Herren sier til deg.

2. Be med egne ord, enkle og naturlige. Det er ikke nødvendig  å bruke fromme fraser eller formler. Bruk ditt eget språk. Han forstår det og vet hva du har på hjertet.

3. Det er godt og riktig å begynne den stille tiden med å takke. Gud fortjener vår takk og tilbedelse.

4. Be i Jesu navn, Han som har gitt oss nøkkelen til samfunnet med vår himmelske Far. Det er i ham vi har frimodighet til å be.

5. Be når du begynner dagen; hjemme, på bussen, på toget eller i bilen. Be korte og konkrete bønner. Be for dem som er sammen med deg, de du ser og de du tenker på.

6. Be i tro og vit at Gud vil omslutte deg og de du ber for med kjærlighet og beskyttelse.

7. Fortell Gud hvordan du har det. Han er interessert i deg og ditt daglige liv. Han vil ditt aller beste. Legg alt over på Gud og stol på han.

8. Be om kraft og utrustning for ditt liv og tjeneste.

9. Be for alle mennesker, også for de du synes er vanskelige og derfor ikke liker. Overlat dem til Guds omsorg og be han om å velsigne dem.

10. Lag en liste over de du ber for; familie, venner, menighetens prester og andre medarbeidere.

Arne Mathias

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no