Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Aktiviteter

Menighetskvelder

Menighetskveldene blir annonsert. Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle er hjertelig velkommen!

 

Program for høsten 2018

Foredragskvelder

29. august: Biskop Roald Nikolai innleder til samtale over temaet:

"Nådegavene som basis for fornyelse av menigheten."

10. Oktober: «Stagnasjon eller fornyelse?»

Samtalekveld om menigheten vår.

14. November: Bjørn Helge Sandvei: «Pride or prejudice?»

Homofili - historisk og aktuelt.

12. Desember: Dagfinn Stærk

«Aktuelt fra kirkefedrene.»

Kveldene starter kl 18.30 (NB!) og avsluttes med en kort kveldsbønn kl 20.30.

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke

Lørdag 1. desember 2018

-  Kl. 10.00  Laudes

-  Innledning ved fr. Tom Hængsle

-  Stillhet for bønn, meditasjon, bibel-lesning

-  Kl. 12.30  Måltid

-  Avslutning med middagsbønn kl. 13.30

Ta med bibel

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke

 

Høstens messer i Kristiansand

7.oktober, 4.november og 2.desember.

Hver gang kl 18.30 i Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46.

 

* * *

Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden kl 1800 møtes vi til inspirasjon og forbønn.

Menighetens Bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78 eller arne@sky.no

 

Hjelp til bønnelivet

1. Sett av tid hver dag. Vær stille for Herren. Gjør det klart for deg at du er i Guds nærhet. Les gjerne et avsnitt fra Bibelen og lytt til det Herren sier til deg.

2. Be med egne ord, enkle og naturlige. Det er ikke nødvendig  å bruke fromme fraser eller formler. Bruk ditt eget språk. Han forstår det og vet hva du har på hjertet.

3. Det er godt og riktig å begynne den stille tiden med å takke. Gud fortjener vår takk og tilbedelse.

4. Be i Jesu navn, Han som har gitt oss nøkkelen til samfunnet med vår himmelske Far. Det er i ham vi har frimodighet til å be.

5. Be når du begynner dagen; hjemme, på bussen, på toget eller i bilen. Be korte og konkrete bønner. Be for dem som er sammen med deg, de du ser og de du tenker på.

6. Be i tro og vit at Gud vil omslutte deg og de du ber for med kjærlighet og beskyttelse.

7. Fortell Gud hvordan du har det. Han er interessert i deg og ditt daglige liv. Han vil ditt aller beste. Legg alt over på Gud og stol på han.

8. Be om kraft og utrustning for ditt liv og tjeneste.

9. Be for alle mennesker, også for de du synes er vanskelige og derfor ikke liker. Overlat dem til Guds omsorg og be han om å velsigne dem.

10. Lag en liste over de du ber for; familie, venner, menighetens prester og andre medarbeidere.

Arne Mathias

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no