Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Aktiviteter

Menighetskvelder

Menighetskveldene blir annonsert. Vi møtes i kirken kl 19.00 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle er hjertelig velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

Værne klosters kirkeruin

Høymesse søndag 19.august 2018 kl. 12.00

Tradisjonen tro skal vi også i sommer feire messe på historisk sted. Dette gjøres i samarbeid med menigheten i Johannes døperen i Oslo. Vi har igjen fått lov å komme til Værne kloster. Siste gang vi feiret messe der var i 2010. Siden den gang, har vi feiret messe på følgende historiske steder: Borgaarsyssel museum, Ingedal kirke i Skjeberg, Tenor kirkeruin i Eidsberg, Idd Kirke i Halden, Mariakirkens ruiner i Oslo og i Hvaler kirke. Det er en veldig spesiell følelse å få feire messe på steder hvor folke samlet seg til messe i de første århundrer av kirkens historie i Norge.

Værne kloster er i privat eie, og vi er meget takknemlige over at vi får være der. Når det gjelder mere informasjon om Værne kloster, så ligger det mye å lese på nettet.

Alle anbefales å ta med noe å sitte på og niste. Værne kloster har en deilig park. Dersom været ikke skulle tillate at vi kan feire messe utendørs, har vi avtale om å få feire messen i Rygge kirke kl. 13.00. Rygge kirke er en vakker middelalderkirke.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Fr. Tore Andreas

 

 

Program for høsten 2018

Foredragskvelder

29. august: Biskop Roald Nikolai innleder til samtale over temaet:

"Nådegavene som basis for fornyelse av menigheten."

 

* * *

Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden kl 1800 møtes vi til inspirasjon og forbønn.

Menighetens Bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78 eller arne@sky.no

 

Hjelp til bønnelivet

1. Sett av tid hver dag. Vær stille for Herren. Gjør det klart for deg at du er i Guds nærhet. Les gjerne et avsnitt fra Bibelen og lytt til det Herren sier til deg.

2. Be med egne ord, enkle og naturlige. Det er ikke nødvendig  å bruke fromme fraser eller formler. Bruk ditt eget språk. Han forstår det og vet hva du har på hjertet.

3. Det er godt og riktig å begynne den stille tiden med å takke. Gud fortjener vår takk og tilbedelse.

4. Be i Jesu navn, Han som har gitt oss nøkkelen til samfunnet med vår himmelske Far. Det er i ham vi har frimodighet til å be.

5. Be når du begynner dagen; hjemme, på bussen, på toget eller i bilen. Be korte og konkrete bønner. Be for dem som er sammen med deg, de du ser og de du tenker på.

6. Be i tro og vit at Gud vil omslutte deg og de du ber for med kjærlighet og beskyttelse.

7. Fortell Gud hvordan du har det. Han er interessert i deg og ditt daglige liv. Han vil ditt aller beste. Legg alt over på Gud og stol på han.

8. Be om kraft og utrustning for ditt liv og tjeneste.

9. Be for alle mennesker, også for de du synes er vanskelige og derfor ikke liker. Overlat dem til Guds omsorg og be han om å velsigne dem.

10. Lag en liste over de du ber for; familie, venner, menighetens prester og andre medarbeidere.

Arne Mathias

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no