Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Høstkonferanse på Gran
 25.-27. oktober 2019

“Herre, lær oss å be” –

Bønneskole om Fader Vår

Den nordisk-katolske kirke inviterer alle interesserte til høstkonferanse på Gran siste helg i oktober, med bønnen Fader Vår som tema. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær.

Konferansen holdes på Sanner hotell. Messer og tidebønner vil finne sted i Mariakirken (fredag og søndag) og Nikolaikirken (lørdag).

PÅMELDING innen 1. oktober.

DETALJERT PROGRAM lastes ned her.

Prekentekst

Preken 14. søndag etter pinse

Luk 10,23-37

Fr Asle Ambrosius

La oss begynne med øynene som ser. ”Da han fikk se ham”, står det om den barmhjertige samaritan, ”syntes han inderlig synd på ham.” Les videre...

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Foredragskveld i kirken:

Onsdag 9. oktober kl 18.30:

Sondre Brynjulvssønn Ribe Øverby:

”Salmedikteren Børre Knudsen.”

Hjertelig velkommen!

Messer i Kristiansand

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Høstens messer:

20. oktober

17. november

15. desember

Hver gang kl 15.00

Hjertelig velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2019

Messeliste høst

 

1.september

12.s.e.pinse

Jes 2,12-17

1 Joh 1,8 – 2, 2

Luk 18,9-14

 

8.september

13.s.e.pinse

Jes 29,17-24

2 Kor 3,4-18

Mark 7,31-37

 

15.september

14.s.e.pinse

2 Krøn 28,8-15

1 Joh 4,7-11

Luk 10,23-37

 

22.september

15.s.e.pinse

2 Kong 5,1-3.9-15

Ef 2,4-10

Luk 17,11-19

 

29.september

Mikkelsmesse

2 Mos 23,20-22

Apok 12,7-12

Matt 18,1-10

 

6.oktober

17.s.e.pinse

1 Kong 17,17-24

Ef 3,14-21

Luk 7,11-17

 

13.oktober

18.s.e.pinse

Ordt 25,6-14

1 Pet 5,1-7

Luk 14,1.7-11

 

20.oktober

19.s.e.pinse

5 Mos 6,4-9

1 Joh 5,1-5

Matt 22,34-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no