Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke

 Lørdag 30. november 2019

Kl. 10.00  Laudes

-  Innledning ved fr. Tom Hængsle

-  Stillhet for bønn, meditasjon, bibel-lesning

Kl. 12.30 Måltid

Kl. 13.30 Avslutning med sext

Ta med bibel.

På forhånd: Lese 2 Kong 6,8-23, iallfall vers 15-17.
Eventuell videre lesning: 2 Kong kapitlene 1-9.

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke

Prekentekst

Preken 22. søndag etter pinse

Matt 22,15-22

Fr Asle Ambrosius

Lydighet og offer har jeg satt som to stikkord for dagens preken. Lydighet og offer – fra en side sett dreier det seg om det samme, men dagens evangelium lærer oss at det allikevel er to forskjellige ting. Les videre...

Informasjon

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Foredragskveld i kirken:

Onsdag 13. november kl 18.30:

Biskop Roald Nikolai:

”De dødes oppstandelse – Kristi oppstandelse og vår.”

Onsdag 11. desember:

Torleif Elgvin:

”Evangeliets vei blant muslimer i Midtøsten.”

Hjertelig velkommen!

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Høstens messer:

20. oktober

  8. desember

Hver gang kl 15.00

Hjertelig velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2019

Messeliste høst

 

27. oktober

20.s.e.pinse

Jes 43,10-13

Hebr 11,1-7

Matt 9,1-8

 

3. november

Allehelgensdag

Jes 60,18-22

Hebr 12,1-3

Matt 5,13-16

 

10. november

22.s.e.pinse

Jes 45,1-8

Fil 3,17 – 4,1

Matt 22,15-22

 

17. november

Søndag før Kristi kongefest

Dan 12,1-10

1 Tess 5,1-11

Matt 25,1-13

 

24. november

Kristi kongefest

Jes 65,17-19

Åp 20,11-21,7

Matt 25,31-46

 

1.desember

1. s. i advent

Sak 9,9-10

Åp 5,6-10(14)

Luk 4,16-22a

 

28.desember

2. s. i advent

Joel 3,3-5

1 Kor 1,3-9

Luk 12,35-48

 

15.desember

3.s. i advent

(Menighetens patronsdag)

Mal 3,1-6

Rom 15,4-9

Luk 3,1-6(9)

 

22.desember

4.s. i advent

Mika 5,1-4

Hebr 10,5-10

Luk 1,26-38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no