Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Velkommen til messe!

Kjære venner!

Med glede ønsker vi igjen velkommen til å feire messen i full offentlighet. Etter at myndighetene har satt en foreløpig grense for samlinger på 50 mennesker, har Norges kristne råd utarbeidet felles smittevernsråd for hele kirkenorge. Vårt menighetsråd har så tilpasset dette igjen til kirkerommet vårt og satt opp regler for hvordan vi kan ferdes trygt i Guds hus i denne krevende tiden. Det gis informasjon både skriftlig og muntlig i kirken på søndag. Velkommen til messe!

Gledelig påske

6. søndag i påsketiden - 17. mai 2020

Joh 15,9-17

Fr Tom Hængsle

Gleden over å være Guds barn

Preken på 17. mai? Gudstjeneste på nasjonaldagen? Hvordan harmonerer det egentlig? Kan kirken feire staten? Norges rike tilhører denne verden. Guds rike er evig.
Les videre...

Her er en lenke til en sekvens fra fra lesningene og prekenen påskedag i
St. Johannes Døperen som nå også ligger på YouTube.
Opptaket er ved Endre Knutsen.

https://www.youtube.com/watch?v=_8rE2l14ieU

Foredragskveld i kirken:

Onsdag 10. juni kl. 18.30:

Kjell Skartveit:

Normløst. Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge

Hjertelig velkommen!

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

14. juni kl 15

Hjertelig velkommen!

Informasjon

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2020

 

10. mai

5.s. i påske

Jes 59,20-21

Ef 1,9-14

Joh 17,9-17

 

17. mai

6.s. i påske

Jes 40,26-31

Ef 3,14-21

Joh 15,9-17

 

21. mai

Kristi Himmelfart

Jes 61,10-11

Apg 1,1-11

Luk 24,44-53

 

24. mai

7.s. i påske

5 Mos 31,6-8

Rom 8,31-39

Joh 16,29-33

 

31. mai

Pinsedag

Joel 3,1-5a

Apg 2,1-21

Joh 14,16-21

 

7. juni

Trinitatis

2 Mos 3,1-15

Åp 4.1-11

Matt 28,16-20

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no