Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

16. søndag etter pinse

Luk 10, 38-42

Fr Asle Ambrosius

Det ene nødvendige

Det dreier seg om hvor vi har vårt livs feste når alt kommer til alt. Dernest dreier det seg om hva som gir livet mening – hva vi fyller livet vårt med.  Les videre...

Informasjon

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:
27. september kl 11 (merk tiden!)

Velkommen!

 

 

Menighetskvelder høsten 2020:

23. september :
Inger Lill Lauvnes: "I Marias fotspor"

21. oktober:

Kjell Skartveit: «Normløst – hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge.»

25. november:

Fr Arne Mattias: «Kalt til hellighet»

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2020

 

Messeliste aug - okt

 

16. august

11.s.e. pinse

Jer 7,23-28

Hebr 3,7-19

Luk 4,23-30

 

23. august

12.s.e. pinse

Amos 5,21-2

Jak 1,22-25

Matt 21,28-31

 

30. august

13.s.e. pinse

2 Mos 23,10-12

Rom 8,18-23

Luk 13,10-17

 

6. september

14.s.e. pinse

5 Mos 15,7-11

Rom 12,16-21

Matt 5,43-48

 

13. september

15.s.e. pinse

1 Krøn 29,10-1

Kol 3,16-17

Joh 5,1-14

 

20. september

16.s.e. pinse

5 Mos 4,29-31

Fil 4,10-13

Luk 10,38-42

 

 

27. september

17.s.e. pinse

Job 19,21-27

Fil 1,20-26

Mark 5,35-43

 

4. oktober

18.s.e. pinse

Ordt 3,31-35

Jak 4,4-10

Luk 13,22-3

 

11. oktober

19.s.e. pinse

2 Krøn 1,7-12

1 Joh 2,15-17

Mark 10,17-27

 

18. oktober

20.s.e. pinse

1 Mos 15,1-6

1 Joh 5,4b-13

Joh 9,24-41

 

25. oktober

21.s.e. pinse

Jes 5,1-7

Hebr 10,19-31

Matt 21,33-46

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no