Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Ny tidebønnebok:

Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under...
Mer info..

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

Prekentekst

Preken 13.s.e.pinse - Sabbat

Av fr. Asle Ambrosius

Luk 13,10-17

Det var sabbat – Sjabat – dagen for hvile og rekreasjon for Guds gode skaperverk. En annerledes dag blant alle de alminnelige. En dag til Herrens ære, han som skapte himmelen og jorden og alt som fyller den.... Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Høstkonferanse på Gran
21.-23. oktober 2016

De helliges fellesskap – Hva vil det si å leve i kirken?

Den nordisk-katolske kirke inviterer alle interesserte til høstkonferanse på Gran den siste helg i oktober, med temaet “De helliges fellesskap – Hva vil det si å leve i kirken?”. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, tur-muligheter og sosialt samvær. Se program.

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Juli - August 2016

 

Messeliste

 

10.juli

8.s.e.pinse

Jes 25,6-10

Rom 5,6-11

Matt 15,32-39

 

17.juli

9.s.e.pinse

Mika 3,5-8

1 Kor 3,10-15

Matt 7,22-29

 

24.juli

10.s.e.pinse

2 Sam 22,26-34

1 Pet 4,10-11

Luk 12,42-48

 

31.juli

11.s.e.pinse

Jer 7,23-28

Hebr 3,7-19

Luk 4,23-30

 

7.august

12.s.e.pinse

Amos 5,21-24

Jak 1,22-25

Matt 21,28-31

 

14.august

13.s.e.pinse

2 Mos 23,10-12

Rom 8,18-23

Luk 13,10-17

 

21.august

14.s.e.pinse

5 Mos 15,7-11

Rom 12,16-21

Matt 5,43-48

 

28.august

15.s.e.pinse

1 Krøn 29,10-14

Kol 3,16-17

Joh 5,1-14

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no