Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Prekentekster

2. søndag i advent 2018 - Broen til fremtiden

Luk 21,25-33

Fr Asle Ambrosius

Mye tilsier at vi lever i de siste tider. Om vi er troende eller ikke, må vi erkjenne at jorden er gammel og bærer tydelige tegn på slitasje. Ja, mer enn det.. Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

 Foredragskveld i kirken

12. Desember kl 18.30:

Dagfinn Stærk:

«Kirkefedrene – hvem var de og hvorfor trenger vi dem?»

Velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Høst 2018

Messeliste

4.november

Allehelgensdag

Jes 60,18-22

Hebr 12,1-3

Matt 5,13-16

 

11.november

25.s.e.pinse

Jes 51,4-8

2 Tim 3,1-5

Matt 24,15-28

 

18.november

S. før Kristi Kongefest

Sef 3,8-13

Åp 3,10-13

Luk 17,20-30

 

25.november

Kristi Kongefest

Dan 7,9-14

Kol 1,12-20

Joh 18,33-37

 

2.desember

1.s. i advent

Jer 23,5-8

Rom 13,11-14

Matt 21,1-13

 

9.desember

2.s. i advent

Mal 4,1-6

Rom 15,4-13

Luk 21,25-33

 

16.desember

3.s. i advent

Jes 35,3-10

1 Kor 4,1-5

Matt 11,2-11

 

23.desember

4.s. i advent

Jes 7,10-14

Rom 1,1-7

Luk 1,39-56

 

25.desember
(NB! Kl 12)

Kristi fødselsfest

Jes 11,1-9

Hebr 1,1-6

Joh 1,1-14

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no