Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

Preken 1. søndag i advent

Luk 4,16—22a

Fr Asle Ambrosius

Kan det skje noe nytt? Det er et stort og åpent spørsmål. Kan det skje noe nytt når livet går sin vante gang? Når livshjulet svirrer rundt og rundt og gjør nok en dreining omkring sin egen akse?  Les videre...

Informasjon

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Foredragskveld i kirken:

Onsdag 11. desember:

Torleif Elgvin:

”Evangeliets vei blant muslimer i Midtøsten.”

Hjertelig velkommen!

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Høstens messer:

20. oktober

  8. desember

Hver gang kl 15.00

Hjertelig velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2019

Messeliste høst

 

27. oktober

20.s.e.pinse

Jes 43,10-13

Hebr 11,1-7

Matt 9,1-8

 

3. november

Allehelgensdag

Jes 60,18-22

Hebr 12,1-3

Matt 5,13-16

 

10. november

22.s.e.pinse

Jes 45,1-8

Fil 3,17 – 4,1

Matt 22,15-22

 

17. november

Søndag før Kristi kongefest

Dan 12,1-10

1 Tess 5,1-11

Matt 25,1-13

 

24. november

Kristi kongefest

Jes 65,17-19

Åp 20,11-21,7

Matt 25,31-46

 

1.desember

1. s. i advent

Sak 9,9-10

Åp 5,6-10(14)

Luk 4,16-22a

 

28.desember

2. s. i advent

Joel 3,3-5

1 Kor 1,3-9

Luk 12,35-48

 

15.desember

3.s. i advent

(Menighetens patronsdag)

Mal 3,1-6

Rom 15,4-9

Luk 3,1-6(9)

 

22.desember

4.s. i advent

Mika 5,1-4

Hebr 10,5-10

Luk 1,26-38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no