Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Viktig melding

Kjære venner!

I morgen er det Palmesøndag, og jeg legger ved en betraktning til dere alle. Som dere vil vite, er alle messer og offisielle møter avlyst, foreløpig til over påske. Jeg vil imidlertid være i kirken i messetiden for å be for dere alle.

Kirken er også åpen for folk som ønsker å sitte i benken for å be sammen med meg. Alle forhåndsregler tas, også med tanke på antall og avstand. Det er både godt og oppbyggelig å tenke på at dere som sitter hjemme bruker denne timen til å lese dagens tekster og kanskje også vedlagte betraktning.

Jeg har tatt i bruk et nytt ord denne tiden, nemlig "mobildiakoni". Vær en mobildiakon, du også og ring for å spørre hvordan et står til. På den måten holder vi kontakten.

Guds fred!

Deres Asle Ambrosius

Prekentekst - En betraktning fra sognepresten

Palmesøndagsbetraktning 2020

Matt 26,6-13

Fr Asle Ambrosius

Å leva, det er å elska

I dag feirer Kirken Palmesøndag – inngangen til det vi kaller Den stille uken. Og  vi møter en kvinne som har funnet livets største verdi og viser det med sin rause kjærlighet.
Les videre...

Foredragskveld i kirken:

Onsdag 10. juni kl. 18.30:

Kjell Skartveit:

Normløst. Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge

Hjertelig velkommen!

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

14. juni kl 15

Hjertelig velkommen!

Fastetiden i St. Johannes Døperen:

Kveldsmessene alle onsdagene i fastetiden er dessverre avlyst.

Informasjon

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2020

Tekster for den stille
uke og påske

 

Palmesøndag

Jes 62,10-12

Ef 2,12-18

Matt 26,6-13

 

Skjærtorsdag

2 Mos 12,21-28

1 Kor 11,23-32

Joh 13,1-17

 

Langfredag

Hos 6,1-6

2 Kor 5,14-21

Luk 22,39-23,53

 

Påskenatt

2 Mos 14,13-31

Rom 6,3-11

Mark 16,1-8

 

Påskedag

Job 19,23-27

1Kor 5,6-8

Joh 20,1-9

 

2. s. i påske

Jes 43,10-13

1 Kor 15,1-11

Joh 21,1-14

 

3. s. i påske

Esek 34,23-31

Hebr 13,20-21

Joh 10,11-16

 

4. s. i påske

Jes 54,7-10

1 Joh 3,1-3.10-11

Joh 14,1-11a

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no