Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Bokanmeldelse:

Flukten fra Syria & Irak

Kari Fure

”… om ett lem lider, lider alle de andre med”

Dette er en bok som gjør inntrykk! – og som er svært vanskelig å legge fra seg når man først har begynt på den.
Les bokanmeldelsen...

Ny tidebønnebok:

Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under...
Mer info..

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

Prekentekster

Pinse - Se, Guds bolig er hos menneskene!

Fr Asle Ambrosius

Joh. 14,23-29

Jesu avskjed med sine disipler er vel den merkeligste avskjed som verden noen gang har vært vitne til. Jesus forlater sine for å være nær hos dem for alltid. Hans avskjed blir til et evig nærvær! Les videre

Aktiviteter

Vi feirer Jonsokmesse på Seter gård

Lørdag 24.juni kl 1800

De som trenger skyss bes henvende seg til Toril, mob 90530534.

Etter messen spiser vi sammen. Ta med wienerpølser, brød/lompe og drikke til eget bruk.

Messen blir også som en start på den første familieleieren på Seter gård der  Albertus Magnus skal være leirleder.

Velkommen!

Se bilder

Velkommen!

Messe i middelalderkirken på Hvaler

Hvaler middelalderkirke 20. august

Hver år arrangerer St. Johannes Døperen menighet - sammen med menigheten i Fredrikstad - messe i en av områdets middelalderkirker eller kirkeruiner. Vi har blant annet vært i ruinene på Værne kloster og Tenor kirke, og i Ingedal og Idd kirker. I fjor feiret vi i kirkeruinene i gamle Oslo.

Dette året går turen til Hvaler kirke den 20. august. Den er en av landets eldste kirker, og ble trolig påbegynt på 1000 eller 1100-tallet. Den er muligens plassert over at gammelt gudehov.

I 1955 var kirken ferdig restaurert.

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder våren 2017

Hvis ikke annet er annonsert, starter kvelden kl 1900.

Se program...

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Juni-juli 2017

Messeliste

4.juni

Pinsedag

1 Mos 11,1-9

Apg 2,1-21

Joh 14,23-31

 

11.juni

Trinitatis

Jes 6,1-8

Rom 11,33-36

Joh 3,1-15

 

18.juni

2.s.e. pinse

1 Mos 15,1-6

1 Joh 4,16-21

Luk 16,19-31

 

25.juni

3.s.e. pinse

Sak 3,1-7

Ef 2,11-22

Luk 14,16-24

 

2.juli

4.s.e. pinse

Mika 7,18-20

1 Tim 1,12-17

Luk 15,11-32

 

9.juli

5.s.e. pinse

2 Sam 12,1-7

Rom 2,1-4

Luk 6,36-42

 

 

16.juli

6.s.e. pinse

1 Kong 19,11-21

1 Kor 1,18-25

Luk 5,1-11

 

 

23.juli

7.s.e. pinse

3 Mos 19,1-2.13-18

1 Pet 1,13-16

Matt 5,20-26

 

30.juli

8.s.e. pinse

Syr 24,19-22

Rom 5,1-5

Mark 8,1-9

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no