Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Messefall neste tre søndager

Kjære venner!

På grunn av korona-situasjonen og myndighetenes retningslinjer vil den offisielle messefeiringen utgå de tre neste søndagene, det vil si den 15., 22. og 29. november.

Kirken er imidlertid åpen for personlig bønn i messetiden og prest vil være til stede.
Alle forhåndsregler tas, også med tanke på antall og avstand.

Det er både godt og oppbyggelig å tenke på at dere som sitter hjemme bruker denne timen til å lese dagens tekster og kanskje også vedlagte preken.

Prekentekst

Kristi kongefest 2020

Joh 18, 33-37

Fr Tom Hængsle

EN BETRAKTNING PÅ KRISTI KONGEFEST

Det er kirkeårets siste søndag, av mange kalt «Kristi kongedag». Men lar noen seg titulere som konge, kommer raskt spørsmålet: hvor er ditt rike? Hvem eller hva er du konge over? Og det fokuseres i dagens bibeltekster og i en mengde andre steder i Bibelen. Og godt er det for oss.  Les videre...

Informasjon

En festdag i St. Johannes Døperen

 

Besøk av biskop elect Ottar Mikael Myrseth. Hvis omstendighetene tillater det, vigsles han til biskop dagen før Kristi Himmelfart 2021.

 

En festdag i St. Johannes Døperen

Besøk av biskop elect Ottar Mikael Myrseth. Hvis omstendighetene tillater det, vigsles han til biskop dagen før Kristi Himmelfart 2021.

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:
Første søndag i advent kl 11 (merk tiden!)

Velkommen!

 

 

Menighetskvelder høsten 2020:

23. september :
Inger Lill Lauvnes: "I Marias fotspor"

21. oktober:

Kjell Skartveit: «Normløst – hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge.»

25. november:

Fr Arne Mattias: «Helliggjørelsens evangelium»

9. desember:

Biskop Roald Nikolai: "Hvordan overleve som kristen når den kristne kulturen kollapser?"

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2020

 

Messeliste advent, jul

og epifania 2021

 

29. november

1.s. i advent

Jer 23,5-8

Rom 13,11-14

Matt 21,1-13

 

6. desember

2.s. i advent

Mal 4,1-6

Rom 15,4-13

Luk 21,25-23

 

13. desember

3.s. i advent

Jes 35,3-10

1 Kor 4,1-5

Matt 11,2-11

 

20. desember

4.s. i advent

Jes 7,10-14

Rom 1,1-7

Luk 1,39-56

 

25. desember

Herrens fødselsfest

Jes 11,1-9

Hebr 1,1-6(12)

Joh 1,1-14

 

27. desember

1.s. i juletiden

Jes 19,1.19-22.25a

Apg 7,17-22

Matt 2,13-15.19-23

 

3. januar

Epifania

Jes 60,1-6

Ef 3,1-12

Matt 2,1-12

 

10. januar

1.s.e. epifania

Jes 42,1-9

Kol 2,9-15

Matt 3 13-17

17. januar

2.s.e. epifania

1 Kong 8,6-13

Rom 12,1-5

Luk 2,42-52

 

24. januar

3.s.e. epifania

2 Mos 33,(12)18-23

Rom 12,6-15

Joh 2,1-11

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no