Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Ny tidebønnebok:

Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under...
Mer info..

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

Prekentekst

Epifania - Herrens åpenbaring

Matt 2,1-12

Fr Asle Ambrosius

Skulle si noe om hvilken type tekst vi har for oss i dag, vil jeg beskrive den som en trosbekjennelse i fortellingens form. Vismennene fra Østerland viser oss hvem som er verdig vår lovsang og tilbedelse Barnet i krybben pekes ut for oss....

Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder i høst

14.desember

”Våre forfulgte brødre og søstre”

Generalsekretær i Stefanusalliansen, Hans Aage Gravaas

Se høstens program...

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Epifania 2017

Messeliste

 

6.januar (kl 19.00!)

Epifania

Jes 60,1-6

Ef 3,1-12

Matt 2,1-12

 

8. januar

1.s.e. epifania

Jes 42,1-9

Kol 2,9-15

Matt 3,13-17

 

15. januar

2.s.e. epifania

1 Kg 8,6-13

Rom 12,1-5

Luk 2,42-52

 

22. januar

3.s.e. epifania

2 Mos 33,(12)18-23

Rom 12,6-15

Joh 2,1-11

 

29. januar

4.s.e. epifania

1 Kong 8,41-43

Rom 12,16-21

Matt 8,(1)5-13

 

2. februar (Kl 19.00!)

Kyndelsmesse

Mal 3,1-5

Luk 2,22-40

 

5. februar

5.s.e. epifania

Jona 1,1-16

2 Kor 1,8-11

Matt 8,23-27

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no