Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Margaretakirkens ruiner i Maridalen

Vi feirer messe i Margaretakirkens ruiner

sammen med St. Mikael menighet

Søndag 25.august kl 12

Sted: Maridalen i Oslo

Ta med egen lunsjkurv!

Hvis dårlig vær, flyttes messen til St. Johannes Døperens kirke kl 11.

Alle hjertelig velkommen!

 

Prekentekst

Preken 10. søndag etter pinse

Luk. 16,1-13

Fr Asle Ambrosius

Det er sikkert flere enn jeg som stusser over hvordan i all verden Jesus kan bruke en slik snuskete forretning som forbilde for sine disipler. Så derfor aller først en viktig avklaring: Det er ikke umoralen Jesus i dag fremhever som forbilledlig, men klokskapen! Les videre...

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Messer i Kristiansand

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe blir annonsert.

 

 

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2019

Messeliste sommer

 

Sankthans

23.juni

Mal 4,5-6

Apg 19,1-6

Joh 10,40-42

 

3.s.e.pinse

30.juni

Jes 25,6-7

Ef 2,11-22

Luk 14,16-24

 

4.s.e.pinse

7.juli

Mika 7,18-20

1 Tim 1,12-17

Luk 15,11-32

 

5.s.e.pinse

14.juli

2 Sam 12,1-7

Rom 2,1-4

Luk 6,36-42

 

6.s.e.pinse

21.juli

1 Kong 19,11-21

1 Kor 1,18-25

Luk 5,1-11

 

7.s.e.pinse

28.juli

Mos 19,1-2.13-18

1 Pet 1,13-16

Matt 5,20-26

 

Kristi forklaringsdag

4.august

Jes 62,11-12

2 Pet 1,16-19

Matt 17,1-9

 

9.s.e.pinse

11.august

Jer 23,16-22.30-33

Rom 6,15-23

Matt 7,15-21

 

10.s.e.pinse

18.august

Amos 8,4-7

Ef 4,22-28

Luk 16,1-13

 

11.s.e.pinse

25.august

Jer 8,4-12

Rom 9,30 - 10,4

Lk 19,41-44(-47a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no