Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Ny tidebønnebok:

Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under...
Mer info..

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

Prekentekst

1. søndag i faste

Matt 4,1-11

Fr Asle Ambrosius

Beretningen om Jesu fristelse lar seg ikke uten videre forstå som et historisk referat av en samtale som starter i ørkenen, fortsetter på templets tinde i Jerusalem og så avsluttes på et fjell som er så høyt at en derfra kan se ”alle verdens riker”...

Les videre...

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder våren 2017

Fasten

Vandring i fasten (fastebok: Vandring i fasten av biskop Per Lønning)

Hver onsdag i fastetiden feires kveldsmesse kl 19.00

Se program...

Fasteretrett Seter gård - bilder

 

 

Den første retretten på kirkens nye senter,
Seter gård, er nå avholdt.

Se bildene...

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Førfaste og faste 2017

Messeliste

 

12.februar

Septuagesima

2 Mos 17,1-17

1 Kor 9,24-10,5

Matt 20,1-16

 

19.februar

Sexagesima

Jes 55,6-11

2 Kor 11,19-31

Luk 8,4-15

 

26.februar

Quinquagesima/fastelavn

Jes 49,7-13

1 Kor 13,1-13

Luk 18,31-43

 

1.mars (kl 19)

Askeonsdag

Joel 2,12-19

2 Pet 1,2-11

Matt 6,16-21

 

5.mars

1.s. i faste

1 Mos 3,1-21

2 Kor 6,1-10

Matt 4,1-11

 

 

12.mars

2.s. i faste

1 Mos 32,22-31

1 Tess 4,1-8

Matt 15,21-28

 

 

19.mars

3.s. i faste

2 Mos 8,16-24

Ef 5,1(9)-14

Luk 11,14-28

 

 

25.mars (kl 13)

Marimesse

Oljevigslinsmesse v/ biskopen

 

26.mars

Midtfaste

2 Kong 4,42-44

Gal 4,21-31

Joh 6,1-15

 

 

2.april

Pasjonssøndag

1 Mos 22,1-14

Hebr 9,11-15

Joh 8,46-59

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no