Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Prekentekster

21. søndag e. pinse 2018 - En sang om vingården

Matt 21,33-46

Fr Asle Ambrusius

En vakker begynnelse og en tragisk slutt – slik kunne vi beskrive Jesu lignelse som vi nettopp har hørt. ”Jeg vil synge en sang om min venn og vingården hans”, hørte vi fra Jesaiaboken... Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskveld

Vi møtes i kirken kl 1830 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Onsdag 14. november:

Bjørn Helge Sandvei: «Pride or prejudice?»

Homofili - historisk og aktuelt.

Velkommen!

Høstens messer i Kristiansand

7.oktober, 4.november og 2.desember.

Hver gang kl 18.30 i Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46.

Velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Høst 2018

Messeliste

 

2.september

15.s.e.pinse

1 Krøn 29,10-14

Kol 3,16-17

Joh 5,1-14

 

9.september

16.s.e.pinse

5 Mos 4,29-31

Fil 4,10-13

Luk 10,38-42

 

16.september

17.s.e.pinse

Job 19,21-27

Fil 1,20-26

Mark 5,35-43

 

23.september

18.s.e.pinse

Ordt 3,31-35

Jak 4,4-10

Luk 13,22-30

 

30.september

19.s.e.pinse

2 Krøn 1,7-12

1 Joh 2,15-17

Mark 10,17-27

 

7.oktober

20.s.e.pinse

1 Mos 15,1-6

1 Joh 5,4b-13

Joh 9,24-41

 

14.oktober

21.s.e.pinse

Jes 5,1-7

Hebr 10,19-31

Matt 21,33-46

 

21.oktober

22.s.e.pinse

Jer 29,4-7

1 Tim 2,1-7

Matt 17,24-27

 

28.oktober

23.s.e.pinse

1 Mos 50,15-21

1 Tess 5,14-23

Matt 18,15-20

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no