Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Stille dag

i St. Johannes Døperen kirke

lørdag 29. februar 2020

-  Kl. 10.00 Laudes (morgensang)

-  Innledning ved fr. Tom Hængsle

-  Stillhet for bønn, meditasjon, bibel-lesning

-  Kl. 12.30 Måltid

-  Kl. 13.30 Avslutning med sext (middagsbønn)

Ta med bibel.

På forhånd: Lese Markus 14,26-42. Eventuell videre lesning: Markus kapitlene 14 og 15

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke

Prekentekst

Kyndelsmesse/4. søndag etter epifania

Luk 2,21-35

Fr Asle Ambrosius

Lyset skinner i mørke

Hva mener vi når vi synger «Kristus er verdens lys»? Det vil jeg prøve å svare på i dagens preken i tre punkter... Les videre...

Informasjon

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Foredragskveld i kirken:

Onsdag 19. januar:

Fr. Fr Lauritz:

"Bukke, nikke neie, snu oss omkring"

- Kroppens liturgi

Bibeltekster til ettertanke: Joh 4,23-24 og Rom 12,1

Hjertelig velkommen!

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

16. februar kl 15

Hjertelig velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2020

Messeliste førfaste
og faste 2020

 

9. februar

Septuagesima

Esek 18,20-29

1 Kor 3,7-15

Luk 17,7-10

 

16. februar

Sexagesima

Jer 23,23-29

Hebr 4,1-13

Joh 6,60-69

 

23. februar

Quinquagesima/Fastelaven

Jes 52.13-15

1 Kor 1,18-25

Mk 10,32-34.46-52

 

26. februar (Kl 19.00)

Askeonsdag

Joel 2,12-19

2 Pet 1,2-11

Matt 6,16-21

 

1. mars

1.s. i faste

1 Mos 4,3-7

Hebr 4,14-16

Matt 16,21-23

 

8. mars

2.s. i faste

1 Kong 19,1-8

Rom 5,1-5

Luk 7,36-50

 

15. mars

3.s. i faste

5 Mos 32,8-18

Ef 6,10-18

Mark 9,14-32

 

22. mars

Midtfaste

2 Mos 16,2-21

2 Kor 9,8-10

Joh 6,24-40

 

25.mars (Kl 19.00)

Marimesse

Jes 7,10-15

Rom 8,1-4

Luk 1,26-38

 

29. mars

Pasjonssøndag

3 Mos 16,11-19

Hebr 7,22-27

Matt 21,33-46

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no