Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Avlysing av messer

Kjære venner.

På bakgrunn av råd både fra myndighetene og fra Norges kristne råd avlyses høymessene de kommende to søndager (24. og 31. januar). Vi vil likevel holde kirken åpen for bønn i messetiden, og en av prestene forretter en lest messe i løpet av den tiden kirken er åpen. Det er satt en grense på 10 personer som kan være til stede samtidig i tillegg til de medvirkende.

Prekentekst

Betraktning til 3. søndag e. Epifania

Joh 2,1-11

Fr Asle Ambrosius

Forvandlingsunderet

”Jeg er kommet for at dere skal ha liv, ja liv i overflod.” Slik taler Jesus om seg selv. Fortellingen om bryllupet i Kana formelig spruter over av liv og glede og overflod. ”Mitt beger flyter over”, synger Salmisten i Salme 23   Les videre...

Helliggjørelsens evangelium

Bibeltime

Fr Arne Mathias

Det skal handle om helliggjørelse, men for mange er helliggjørelsen et slit – et ork.

Det er en daglig kamp mot syndige tanker, vaner og handlinger, og erfaring av stadige nederlag.

Det er som et håpløst forsøk på å løfte seg selv etter håret.

***

Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumf og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt. For vi er Kristi velduft for Gud.

2. Kor 2,14 Les videre...

 

Informasjon

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:
31. januar kl. 11.00

Velkommen!

 

 

Menighetskvelder 1. halvår 2021:

 

Vil bli annonsert.

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2020

 

Messeliste advent, jul

og epifania 2021

 

29. november

1.s. i advent

Jer 23,5-8

Rom 13,11-14

Matt 21,1-13

 

6. desember

2.s. i advent

Mal 4,1-6

Rom 15,4-13

Luk 21,25-23

 

13. desember

3.s. i advent

Jes 35,3-10

1 Kor 4,1-5

Matt 11,2-11

 

20. desember

4.s. i advent

Jes 7,10-14

Rom 1,1-7

Luk 1,39-56

 

25. desember kl. 12
(merk tiden!)

Herrens fødselsfest

Jes 11,1-9

Hebr 1,1-6(12)

Joh 1,1-14

 

27. desember

1.s. i juletiden

Jes 19,1.19-22.25a

Apg 7,17-22

Matt 2,13-15.19-23

 

3. januar

Epifania

Jes 60,1-6

Ef 3,1-12

Matt 2,1-12

 

10. januar

1.s.e. epifania

Jes 42,1-9

Kol 2,9-15

Matt 3 13-17

17. januar

2.s.e. epifania

1 Kong 8,6-13

Rom 12,1-5

Luk 2,42-52

 

24. januar

3.s.e. epifania

2 Mos 33,(12)18-23

Rom 12,6-15

Joh 2,1-11

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no