Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Avlysing av messer

Kjære venner!

Dessverre gjelder fortsatt smitteregelen om at alle offentlige arrangementer er forbudt. Det betyr at inngangen til fastetiden i år blir annerledes enn før. Både Fastelavn og Askeonsdag er vi derfor nødt til å avlyse den offentlige messen. Jeg vil allikevel være til stede i kirken som vanlig i messetiden (søndag kl 11-12 og Askeonsdag 18-19). Så, om vi må holde kirkedøren stengt, er det håp for den som banker på og vil inn for å be. Jeg vet at flere synes det er leit å ikke kunne starte fastetiden på vanlig vis, med å motta askekorset. Derfor vil jeg også på Askeonsdag være til stede i kirken (kl 18-19) og tilby den tradisjonelle riten for den som måtte ønske det. Det vil bli gjort på forsvarlig vis, uten berøring.

Prekentekst

2. søndag i faste

Matt 15,21-28

Fr Asle Ambrosius

Kjempende tro

Ytre sett handler det om en helbredelsesfortelling. En mor som ber for sitt barn – og som ikke gir seg før Jesus har gjort datteren frisk. Den situasjonen er lett gjenkjennelig – jeg mener det at en mor ber for barnet sitt.  Les videre...

Fastemeditasjon

Askeonsdag

Matt 6,16-21

Fr Asle Ambrosius

For gledens skyld

”Når dere faster”, sier Jesus. Altså ikke om eller hvis, men når. Det betyr at faste hører til blant Jesu venner, slik det var en integrert del av jødisk religiøs praksis. Det betyr at også vi som vil følge Jesus i vår tid på en eller annen måte må komme til rette med en eller annen form for fastepraksis.

Les videre...

Informasjon

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

28. februar kl 11.

Velkommen.

 

Ny tidebønnbok ankommet!

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregorianske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok.

Ikoner malt av Ove Grant Svele pryder sidene innimellom og taler til oss på sin måte.

Mer informasjon...

Menighetskvelder 1. halvår 2021:

 

Vil bli annonsert.

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2021

 

Messeliste førfaste
og faste 2021

 

31. januar

Septuagesima

2 Mos 17,1-17

1 Kor 9,24-10,5

Matt 20,1-16

 

7. februar

Sexagesima

Jes 55,6-11

2 Kor 11,19-31

Luk 8,4-15

 

14. februar

Fastelaven (Quinquagesima)

Jes 49,7-13

1 Kor 13,1-13

Luk 18,31-43

 

17. februar

Askeonsdag

Joel 2,12-19

2 Pet 1,2-11

Matt 6,16-21

 

21. februar

1.s. i faste

1 Mos 3,1-21

2 Kor 6,1-10

Matt 4,1-11

 

28. februar

2.s. i faste

1 Mos 32,22-31

1 Tess 4,1-8

Matt 15,21-28

 

7. mars

3.s. i faste

2 Mos 816-24

Ef 5,1(9)-14

Luk 11,14-28

 

14. mars

Midtfaste

2 Kong 4,42-44

Gal 4,21-31

Joh 6,1-15

 

21. mars

Pasjonssøndag

4 Mos 21,4-9

1 Joh 1,8-2,2

Joh 3,11-16(21)

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no