Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Kristmering i St. Johannes Døperen menighet

Midtfastemesse med krismeringer i St. Johannes Døperen menighet Les mer...

100-åringen Sarepta / St. Mikael menighet

Fra indremisjon til vievann og ikoner. Bedehuset som ble katolsk kirke.
Les historien...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Tekster i fastetiden

Palmesøndag

Joh 12,12-18

Fr Tom Hængsle

Kjære demonstranter, - får jeg kalle dere. Dere har jo deltatt i et demonstrasjonstog. Ikke bare i dag med det spesielle palmesøndagsinntoget.
Men faktisk hver søndag når du går til messe. Din demonstrasjon begynner allerede hjemme.... Les videre

Askeonsdag - Helliget vorde ditt navn

Matt 6,16-21

Fr. Asle Ambrosius

Når dere faster, sier Jesus. Med andre ord forutsetter han at hans disipler gjør det, slik Kirken alltid har gjort det siden. Å faste er å avstå fra noe... Les videre

Bønnevakt

Biskopens fastehilsen

Hva skal vi bruke fastetiden til? Man blir ikke from av å sulte, men selvransakelse kan være til gavn. For å forstå hva det dreier seg om, er det kankje nyttig å ta utgangspunkt i ordet «faste»... Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Messer i Kristiansand

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe blir annonsert.

 

 

Påskens tre hellige dager (triduum)

Dagene fra Skjærtorsdag til påskenatt/påskemorgen er for kristne det største av alt, vel verdt å feire. Disse tre dagene oppsummerer hele frelseshistorien. I feiringen av den hellige påsken blir vi samtidige med Jesus i hans død og oppstandelse, i hans kamp og hans seier. Ikke bare slik at vi feirer historiske begivenheter. Vi trekkes inn i det som skjer, vi blir øyenvitner, vi blir delaktige. Liturgiens språk er derfor presens. Det ikke bare skjedde, men det skjer, her og nå.

De tre dagene – torsdag, fredag og lørdag – åpenbarer tre forskjellige sider ved påskemysteriet. Tre steder og tre mysterier... Les mer

Gledelig påske – når den kommer!
Og vel møtt til tre fortettede dager med feiring,
Påskens triduum!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2019

Messeliste påsken

 

Pasjonssøndag

7.april

1 Mos 22,1-14

Hebr 9,11-15

Joh 8,46-59

 

Palmesøndag

14. april kl. 11

Sak 9,9-12

Fil 2,5-11

Joh 12,12-18

 

Skjærtorsdag

18. april kl 18

2 Mos 12,1-14

1 Kor 11,23-32

Joh 13,1-17

 

Langfredag

19. april kl 15

Jes 52,13-5312

2 Kor 5,14-21

Matt 26,36-27,54

 

Påskenatt

20. april kl 22

Rom 6,3-11

Mark 16,1-8

 

Påskedag

21. april kl 12

Job 19,23-27

1 Kor 5,6-8

Joh 20,1-9

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no