Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

100-åringen Sarepta / St. Mikael menighet

Fra indremisjon til vievann og ikoner. Bedehuset som ble katolsk kirke.
Les historien...

Den bibelske kanondannelse

Foredrag av Fr Eyolf Kirill

Hvordan er Bibelen blitt til? Hvilke Skrifter består Bibelen av? Les her...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Prekentekster

24.s.e. pinse 2017

Fr Asle Ambrosius

Matt 23,37—24,2

Men dere ville ikke! Så menneskelig! Og så sårt! Etter alle forsøk på å nå frem til den andre. Etter å ha strukket seg til det aller ytterste. .... Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder

Onsdag 13. desember kl 19

Adventsamling

v/Margareta og Tom Hængsle

Hjertelig velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Advent - Jul 2017

Messeliste

 

3.desember

1.s.i.advent

Sak 9,9-10

Åp 5,6-10(14)

Luk 4,16-22a

 

10.desember

2.s.i advent

Joel 3,3-5

1 Kor 1,3-9

Mark 13,24-37

 

17.desember

3.s. i advent

Mal 3,1-6

Rom 15,4-9

Luk 3,1-6(9)

 

24.desember

4.s. i advent/julaften

Mika 5,1-4

Hebr 10,5-10

Luk 1,26-38

 

25.desember

Juledag/Kristmesse

Jes 11,1-9

Hebr 1,1-6(12)

Joh 1,1-14

 

31.desember

1.s. i juletiden

Hagg 2,6-9

Hebr 3,1-6

Mt 2,13-15.19-23

PDF-versjon

 

Okt - nov 2017

Messeliste

 

24.september

16.s.e.pinse

1 Kung 17,8-16

Gal 5,25 – 6,10

Matt 6,24-34

 

1.oktober

17.s.e.pinse

1 Kung 17,17-24

Ef 3,14-21

Luk 7,11-17

 

8.oktober

18.s.e.pinse

Ordt 25,6-14

1 Pet 5,1-7

Luk 14,1.7-11

 

15.oktober

19.s.e.pinse

5 Mos 6,4-9

1 Joh 5,1-5

Matt 22,34-46

 

22.oktober

20.s.e.pinse

Jes 43,10-13

Hebr 11,1-7

Matt 9,1-8

 

29.oktober

21.s.e.pinse

Jes 55,1-9

Ef 4,17-24

Matt 22,1-14

 

5.november

Allehelgensdag

Jes 49,8-10

Åp 7,2-12

Matt 5,1-12

 

12.november

23.s.e.pinse

Mika 7,18-19

Ef 4,30-32

Matt 18,21-35

 

19.november

24.s.e.pinse

Mika 3,9--4,4

1 Pet 4,12-19

Matt 23,37-24,2

 

26.november

Kristi kongefest

Dan 7,13-14

Kol 1,12-20

Joh 18,33-37

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no