Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

1. søndag etter epifania

Joh 1,29-34

Fr Asle Ambrosius

Barnet og barnekåret

I dag griper vi tilbake til juledagens evangelium om «Ordet som ble kjød og tok bolig mellom oss»... Les videre...

Informasjon

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Foredragskveld i kirken:

Onsdag 19. januar:

Fr. Fr Lauritz:

"Bukke, nikke neie, snu oss omkring"

- Kroppens liturgi

Bibeltekster til ettertanke: Joh 4,23-24 og Rom 12,1

Hjertelig velkommen!

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

16. februar kl 15

Hjertelig velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2019

Messeliste jul
og epifania 2020

 

22.desember

4.s. i advent

Mika 5,1-4

Hebr 10,5-10

Luk 1,26-38

 

25.desember kl. 12(NB!)

Kristi fødselsfest

Jes 11,1-9

Hebr 1,1-6(12

Joh 1,1-14

 

29.desember

1.s. i juletiden

Hagg 2,6-9

Hebr 3,1-6

Mt 2,13-15.19-23

 

5.januar

Epifania

Jes 49,5-7

2 Kor 4,3-6

Matt 2,1-12

 

12.januar

1.s. e. epifania

Jes 43,1-4

1 Joh 3,1-10

Joh 1,29-34

 

 

19.januar

2.s. e. epifania

Jes 12,2-6

Kol 3,12-17

Luk 2,22-(25-38)40

 

26.januar

3.s.e. epifania

Jes 55,1-4

Åp 19,6-10

Joh 4,5-26

 

2.februar

Kyndelsmesse

Mal 3,1-5

Luk 2,22-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no