Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Velkommen til messe!

Kjære venner!

Med glede ønsker vi igjen velkommen til å feire messen i full offentlighet. Etter at myndighetene har satt en foreløpig grense for samlinger på 50 mennesker, har Norges kristne råd utarbeidet felles smittevernsråd for hele kirkenorge. Vårt menighetsråd har så tilpasset dette igjen til kirkerommet vårt og satt opp regler for hvordan vi kan ferdes trygt i Guds hus i denne krevende tiden. Velkommen til messe!

Informasjon

3. søndag etter pinse

Joh 1,35-46

Fr Asle Ambrosius

Det er fascinerende å høre om hvordan det skjedde da Jesus fikk sine første disipler – ja, ikke bare høre om, vi kan formelig også se det for oss hvordan det foregikk i dette landskapet ved Genesaretsjøen...
Les videre...

Foredragskveld i kirken:

Kjell Skartveit:

Normløst. Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge.

Utsatt til høsten.

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

14. juni kl 15

v/ Biskop elect, fr Ottar Myrseth

Hjertelig velkommen!

Informasjon

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2020

 

7. juni

Trinitatis

2 Mos 3,1-15

Åp 4.1-11

Matt 28,16-20

 

14.juni

2.s.e. pinse

Fork 5,9-11

1 Tim 6,6-10

Luk 12,13-21

 

21. juni

3.s.e. pinse

5 Mos 7,6-9

Rom 8,28-30

Joh 1,35-46

 

28. juni

4.s.e. pinse

Jes 66,12-14

1 Pet 5,5-11

Luk 15,1-7

 

5. juli

5.s.e. pinse

Sak 7,8-10

Rom 14,11-14

Joh 8,1-11

 

12. juli

6.s.e. pinse

1 Mos 12,1-4

1 Tim 1,12-17

Mark 1,14-20

 

19. juli

7.s.e. pinse

2. Mos 20,1-17

Jak 2,8-13

Matt 5,17-19

 

26. juli

8.s.e. pinse

Jes 25,6-10

Rom 5,6-11

Matt 15,32-39

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no