Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Kristmering i St. Johannes Døperen menighet

Midtfastemesse med krismeringer i St. Johannes Døperen menighet Les mer...

100-åringen Sarepta / St. Mikael menighet

Fra indremisjon til vievann og ikoner. Bedehuset som ble katolsk kirke.
Les historien...

Gledelig påsketid!

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Prekentekst

Preken 2. søndag i påsketiden

Joh 20,19-31

Fr Tom Hængsle

«Fred være med dere alle unntatt Tomas.» - Var det det Jesus sa den søndagen? Fred være med alle unntatt deg, Tomas, – for du tviler? Les videre...

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Messer i Kristiansand

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:
Søndag 19. mai kl 15.

Velkommen!

 

 

Menighetskveld

Onsdag 22. mai kl 18.30:

Biskop Roald Nikolai:

«Gammelkatolisismens egenart - historisk og aktuelt». Samtale.

Velkommen!

 

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2019

Messeliste påsketiden

 

2.s. i påske

28. april

Jes 43,1-3

1 Joh 5,4-12

Joh 20,19-31

 

3.s. i påske

5. mai

Esek 34,11-16

1Pet 2,21-25

Joh 10,1-10

 

4.s. i påske

12. mai

Jes 49,13-18

1 Pet 2,11-20

Joh 16,16-22

 

5.s. i påske

19. mai

Jes 12,1-6

1 Joh 4,10-16

Joh 16,5-15

 

6.s. i påske

26. mai

Jes 30,19-21

1 Joh 5,13-15

Joh 16,23-28

 

Kristi himmelfart
(Seter gård)

30. mai

Jes 2,1-3

Apg 1,1-11

Mark 16,14-20

 

7.s. i påske

2. juni

Esek 36,22-28

1 Pet 4,7-14

Joh 15,18-16,4

 

Pinsedag

9. juni

1 Mos 11,1-9

Apg 2,1-21

Joh 14,23-31

 

Trinitatis

16. juni

Jes 6,1-8

Rom 11,33-36

Joh 3,1-15

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no