Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Prekentekst

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

God sommer!

Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor,

den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror.

Nå rører solens armer ved alt som før var dødt,

de blide stråler varmer, og alt på ny blir født.

 

Vi hører fugler sjunge med herlig jubellyd!

Skal ikke da vår tunge lovsynge Gud med fryd?

Min sjel, opphøy Guds ære med lov og gledesang!

Han vil oss nådig være som før så mang en gang.

 

Velkommen til sommerens messer!

Prekentekst

Preken Sankthans 2019

Joh 10,40-42

Fr Asle Ambrosius

Sankthans og vi
Vi har i dag hørt tre tekster som alle handler om Johannes hvis helgendag vi i dag feirer, riktig nok en dag på forhånd. Hver for seg forteller disse tekstene noe om Johannes...
Les videre...

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Messer i Kristiansand

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe blir annonsert.

 

 

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2019

Messeliste sommer

 

Sankthans

23.juni

Mal 4,5-6

Apg 19,1-6

Joh 10,40-42

 

3.s.e.pinse

30.juni

Jes 25,6-7

Ef 2,11-22

Luk 14,16-24

 

4.s.e.pinse

7.juli

Mika 7,18-20

1 Tim 1,12-17

Luk 15,11-32

 

5.s.e.pinse

14.juli

2 Sam 12,1-7

Rom 2,1-4

Luk 6,36-42

 

6.s.e.pinse

21.juli

1 Kong 19,11-21

1 Kor 1,18-25

Luk 5,1-11

 

7.s.e.pinse

28.juli

Mos 19,1-2.13-18

1 Pet 1,13-16

Matt 5,20-26

 

Kristi forklaringsdag

4.august

Jes 62,11-12

2 Pet 1,16-19

Matt 17,1-9

 

9.s.e.pinse

11.august

Jer 23,16-22.30-33

Rom 6,15-23

Matt 7,15-21

 

10.s.e.pinse

18.august

Amos 8,4-7

Ef 4,22-28

Luk 16,1-13

 

11.s.e.pinse

25.august

Jer 8,4-12

Rom 9,30 - 10,4

Lk 19,41-44(-47a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no