Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Bokanmeldelse:

Flukten fra Syria & Irak

Kari Fure

”… om ett lem lider, lider alle de andre med”

Dette er en bok som gjør inntrykk! – og som er svært vanskelig å legge fra seg når man først har begynt på den.
Les bokanmeldelsen...

Ny tidebønnebok:

Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under...
Mer info..

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

Prekentekster

Pinse - Se, Guds bolig er hos menneskene!

Fr Asle Ambrosius

Joh. 14,23-29

Jesu avskjed med sine disipler er vel den merkeligste avskjed som verden noen gang har vært vitne til. Jesus forlater sine for å være nær hos dem for alltid. Hans avskjed blir til et evig nærvær! Les videre

Messe i middelalderkirken på Hvaler

Hvaler middelalderkirke 20. august

Hver år arrangerer St. Johannes Døperen menighet - sammen med menigheten i Fredrikstad - messe i en av områdets middelalderkirker eller kirkeruiner. Vi har blant annet vært i ruinene på Værne kloster og Tenor kirke, og i Ingedal og Idd kirker. I fjor feiret vi i kirkeruinene i gamle Oslo.

Dette året går turen til Hvaler kirke den 20. august. Den er en av landets eldste kirker, og ble trolig påbegynt på 1000 eller 1100-tallet. Den er muligens plassert over at gammelt gudehov.

I 1955 var kirken ferdig restaurert.

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder våren 2017

Hvis ikke annet er annonsert, starter kvelden kl 1900.

Se program...

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Aug-sept 2017

Messeliste

6.august

(NB! Messen flyttet til

Nikolaikirken på Gran)

9.s.e.pinse

Jes 62,11-12

2 Pet 1,16-19

Matt 17,1-9

 

13.august

10.s.e.pinse

Am 8,4-7

Ef 4,22-28

Luk 16,1-13

 

20.august

(NB! Fellesmesse med
St Mikael i
Hvaler gamle kirke)

11.s.e.pinse

Jer 8,4-12

Rom 9,30-10,4

Luk 19,41-44(47a)

 

27.august

12.s.e.pinse

Jes 2,12-17

1 Joh 1,8-2,2

Luk 18,9-14

 

3.september

13.s.e.pinse

Jes 29,17-24

2 Kor 3,4-18

Mark 7,31-37

 

10.september

14.s.e.pinse

2 Krøn 28,8-15

1 Joh 4,7-11

Luk 10,23-37

 

17.september

15.s.e.pinse

2 Kong 5,1-3.9-15

Ef 2,4-10

Luk 17,11-19

 

24.september

16.s.e.pinse

1 Kung 17,8-16

Gal 5,25 – 6,10

Matt 6,24-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no