Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

 

100-åringen Sarepta / St. Mikael menighet

Fra indremisjon til vievann og ikoner. Bedehuset som ble katolsk kirke.
Les historien...

Den bibelske kanondannelse

Foredrag av Fr Eyolf Kirill

Hvordan er Bibelen blitt til? Hvilke Skrifter består Bibelen av? Les her...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Påsketiden

Vi ønsker alle

en god og glad påsketid!

Prekentekster

3. søndag i påsketiden - Misericordias Domini

Joh 10,11-16

Fr Asle Ambrosius

Bakgrunnen for Jesu ord om Den gode hyrden er slett ikke så romantisk som det kan høres ut  – og som vi ofte forestiller oss når vi hører ordene fra Salme 23 om ”grønne enger” og ”hvilens vanne”.  Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder

Lørdag 21. april kl 10.00:

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke

Ta med bibel

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke. Se program

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Påsketiden 2018

Messeliste

29.mars

Skjærtorsdag

2 Mos 12,1-14

1 Kor 11,23-32

Joh 13,1-17

 

30.mars

Langfredag

Hos 6,1-6

2 Kor 5,14-21

Joh 18,1-19,42

 

31.mars

Påskenatt

Rom 6,3-11

Joh 20,1-10

 

1. april

Påskedag

2 Mos 3,11-15

Ef 1,17-20

Joh 20,24-29

 

 

8. april

2.s. i påsketiden

Jes 43,10-13

1 Kor 15,1-11

Joh 21,1-14

 

15. april

3.s. i påsketiden

Esek 34,23-31

Hebr 13,20-21

Joh 10,11-16

 

22.april

4.s. i påsketiden

Jes 54,7-10

1 Joh 3,1-3.10-11

Joh 14,1-11a

 

29.april

5.s. i påsketiden

Jes 59,20-21

Ef 1,9-14

Joh 17,9-17

 

6. mai

6.s. i påsketiden

Jes 40,26-31

Ef 3,14-21

Joh 15,9-17

 

10. mai

Kristi himmelfart

Jes 61,10-11

Apg 1,1-11

Luk 24,44-53

 

13. mai

7.s. i påsketiden

5 Mos 31,6-8

Rom 8,31-39

Joh 16,29-33

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no