Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

7. søndag etter pinse

Matt 5,17-19

Fr Asle Ambrosius

FRIHETENS LOV

Denne gangen må jeg innrømme at jeg har slitt for å finne den rette inngangen til dagens prekentekst. Det overordnede perspektivet denne søndagen er jo ‘det hellige livet’, med andre ord kallet til å leve et liv i Kristi etterfølgelse, som Jesu disippel.
Les videre...

Informasjon

Messe i Trøgstad kirke 2. august kl 11

Deretter samling på Seter gård med felles mat og hyggelig samvær.

På grunn av servering (middag og kaffe kr 100) ber vi om påmelding til soknepresten innen 25. juli.

Fellesarrangement med St. Mikael.

Velkommen!

Seter gård

Trøgstad kirke

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

 

Neste messe vil bli annonsert.

 

 

Foredragskveld i kirken:

Kjell Skartveit:

Normløst. Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge.

Utsatt til høsten.

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2020

 

7. juni

Trinitatis

2 Mos 3,1-15

Åp 4.1-11

Matt 28,16-20

 

14.juni

2.s.e. pinse

Fork 5,9-11

1 Tim 6,6-10

Luk 12,13-21

 

21. juni

3.s.e. pinse

5 Mos 7,6-9

Rom 8,28-30

Joh 1,35-46

 

28. juni

4.s.e. pinse

Jes 66,12-14

1 Pet 5,5-11

Luk 15,1-7

 

5. juli

5.s.e. pinse

Sak 7,8-10

Rom 14,11-14

Joh 8,1-11

 

12. juli

6.s.e. pinse

1 Mos 12,1-4

1 Tim 1,12-17

Mark 1,14-20

 

19. juli

7.s.e. pinse

2. Mos 20,1-17

Jak 2,8-13

Matt 5,17-19

 

26. juli

8.s.e. pinse

Jes 25,6-10

Rom 5,6-11

Matt 15,32-39

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no