Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Ny tidebønnebok:

Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under...
Mer info..

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

Prekentekst

Preken 14.s.e.pinse - Fullkommen – som Gud

St. Mikael 2016 - Av fr. Asle Ambrosius

Matt 5,43-48

Aller først et spørsmål som kan synes rart å stille, men som allikevel må stilles: Mener Jesus det han sier? Eller bedre: Mener han det virkelig, slik det står, at vi skal være fullkomne, slik som Gud er fullkommen?... Les videre

Informasjon

 Menighetskvelder i høst

9.november ”Kirkekunst før og nå”

Kunstner Ole Jakob Ihlebæk

Se høstens program.

Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Høstkonferanse på Gran
21.-23. oktober 2016

De helliges fellesskap – Hva vil det si å leve i kirken?

Den nordisk-katolske kirke inviterer alle interesserte til høstkonferanse på Gran den siste helg i oktober, med temaet “De helliges fellesskap – Hva vil det si å leve i kirken?”. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, tur-muligheter og sosialt samvær.

Se program.

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Sept - Nov 2016

Messeliste

4.september

16.s.e.pinse

5 Mos 4,29-31

Fil 4,10-13

Luk 10,38-42

 

11.september

17.s.e.pinse

Job 19,21-27

Fil 1,20-26

Mark 5,35-43

 

18.september

18.s.e.pinse

Ordt 3,31-35

Jak 4,4-10

Luk 13,22-30

 

25.september

19.s.e.pinse

2 Krøn 1,7-12

1 Joh 2,15-17

Mark 10,17-27

 

2.oktober

20.s.e.pinse

1 Mos 15,1-6

1 Joh 5,4b-13

Joh 9,24-41

 

9.oktober

21.s.e.pinse

Jes 5,1-7

Hebr 10,19-31

Matt 21,33-46

 

16.oktober

22.s.e.pinse

Jer 29,4-7

1 Tim 2,1-7

Matt 17,24-27

 

23.oktober

23.s.e.pinse

1 Mos 50,15-21

1 Tess 5,14-23

Matt 18,15-20

 

30.oktober

24.s.e.pinse

Mika 3,9-4,4

1 Pet 4,12-19

Matt 23,37 – 24,2

 

6.november

25.s.e.pinse

Jes 51,4-8

2 Tim 3,1-5

Matt 24,3-14

 

13.november

26.s.e.pinse

Mal 4,1-3

2 Tess 2,1-12

Matt 24,15-28

 

20.november

Kristi kongefest

Dan 7,9-14

Kol 1,12-20

Joh 18,33-37

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no