Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

 

100-åringen Sarepta / St. Mikael menighet

Fra indremisjon til vievann og ikoner. Bedehuset som ble katolsk kirke.
Les historien...

Den bibelske kanondannelse

Foredrag av Fr Eyolf Kirill

Hvordan er Bibelen blitt til? Hvilke Skrifter består Bibelen av? Les her...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Fastetiden

Onsdagsmesser i fastetiden kl 19

Tema fra Korsveien

21.februar:   Jesus blir dømt til døden og mottar korset

28.februar:   Jesus segner under korset

7.mars:        Jesus møter sin mor

14.mars:      Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset

21.mars:      Jesus trøster Jerusalems kvinner

Prekentekster

Midtfaste

Joh 6,24-40

Fr Asle Ambrosius

I dag har vi kommet halvveis i fasten på vei mot festen, og vi får en forsmak på hva vi har i vente. Laetare kalles søndagen – som betyr ”gled dere”.   Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder

Onsdag 10. januar talte Fr Arne Mattias over teksten:

 "Et kongelig presteskap" Les den her..

Teksten er arkivert under Arkiv i Hovedmenyen.

Se vårens program

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Fastetiden 2018

Messeliste

14.februar
(onsdag kl 19)

Askeonsdag

Joel 2,12-19

2 Pet 1,2-11

Matt 6,16-21

 

18.februar

1.s.i faste

1 Mos 4,3-7

Hebr 4,14-16

Matt 16,21-23

 

26.februar

2.s. i faste

1 Kong 19,1-8

Rom 5,1-5

Luk 7,36-50

 

4.mars

3.s. i faste

5 Mos 32,8-18

Ef 6,10-18

Mark 9,14-32

 

11.mars

Midtfaste

2 Mos 16,2-21

2 Kor 9,8-10

Joh 6,24-40

 

18.mars

Pasjonssøndag

3 Mos 16,11-19

Hebr 7,22-27

Matt 21,33-46

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no