Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

 

100-åringen Sarepta / St. Mikael menighet

Fra indremisjon til vievann og ikoner. Bedehuset som ble katolsk kirke.
Les historien...

Den bibelske kanondannelse

Foredrag av Fr Eyolf Kirill

Hvordan er Bibelen blitt til? Hvilke Skrifter består Bibelen av? Les her...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Prekentekster

Pinsedag 2018 - Den gode sirkel

Joh 14,15-21

Fr Asle Ambrosius

Jeg tror jeg må begynne prekenen min i dag, på en litt uvanlig måte, med å takke Giorgio – vår gode subdiakon – for å ha gitt meg stikkordet for dagens preken... Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder

Menighetskveldene blir annonsert.
Vi møtes i kirken kl 19.00 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle er hjertelig velkommen!

Se program

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Pinse 2018

Messeliste

20. mai

Pinsefest

Joel 3,1-5a

Apg 2,1-21

Joh 14,16-21

 

27. mai

Trinitatis

2 Mos 3,1-15

Åp 4,1-11

Matt 28,16-20

 

3. juni

2.s.e. pinse

Fork 5,9-11

1 Tim 6,6-10

Luk 12,13-21

 

10. juni

3.s.e. pinse

5 Mos 7,6-9

Rom 8,28-30

Joh 1,35-46

 

17. juni

4.s.e. pinse

Jes 66,12-14

1 Pet 5,5-11

Luk 15,1-7

 

24. juni

5.s.e. pinse/Sankthans

Sak 7,8-10

Rom 14,11-14

Joh 8,1-11

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no