Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

18. søndag etter pinse

Luk 13, 22-30

Fr Asle Ambrosius

Er det få som blir frelst?

Det er vel ikke så mange som stiller et slikt spørsmål lenger, ikke i samfunnet omkring oss, knapt noen i kirkene. Er det få som blir frelst?  Les videre...

Informasjon

Besøk av biskop elect Ottar Mikael Myrseth

24.-25. oktober:

Lørdag 24. oktober kl 15.30 - 18.00:

Foredrag v/ fr Ottar Mikael:

"Gemenskaphet i ensamhet". Spørsmål og samtale om kirkens fremtid. Vi ber om påmelding til dette arrangementet pga av servering av pizza ved møtets begynnelse.

Søndag 25. oktober

Biskop elect forretter og preker ved høymessen.

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:
29. november kl 11 (merk tiden!)

Velkommen!

 

 

Menighetskvelder høsten 2020:

23. september :
Inger Lill Lauvnes: "I Marias fotspor"

21. oktober:

Kjell Skartveit: «Normløst – hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge.»

25. november:

Fr Arne Mattias: «Kalt til hellighet»

9. desember:

Biskop Roald Nikolai: "Hvordan overleve som kristen når den kristne kulturen kollapser?"

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

2.halvår 2020

 

Messeliste aug - okt

 

16. august

11.s.e. pinse

Jer 7,23-28

Hebr 3,7-19

Luk 4,23-30

 

23. august

12.s.e. pinse

Amos 5,21-2

Jak 1,22-25

Matt 21,28-31

 

30. august

13.s.e. pinse

2 Mos 23,10-12

Rom 8,18-23

Luk 13,10-17

 

6. september

14.s.e. pinse

5 Mos 15,7-11

Rom 12,16-21

Matt 5,43-48

 

13. september

15.s.e. pinse

1 Krøn 29,10-1

Kol 3,16-17

Joh 5,1-14

 

20. september

16.s.e. pinse

5 Mos 4,29-31

Fil 4,10-13

Luk 10,38-42

 

 

27. september

17.s.e. pinse

Job 19,21-27

Fil 1,20-26

Mark 5,35-43

 

4. oktober

18.s.e. pinse

Ordt 3,31-35

Jak 4,4-10

Luk 13,22-3

 

11. oktober

19.s.e. pinse

2 Krøn 1,7-12

1 Joh 2,15-17

Mark 10,17-27

 

18. oktober

20.s.e. pinse

1 Mos 15,1-6

1 Joh 5,4b-13

Joh 9,24-41

 

25. oktober

21.s.e. pinse

Jes 5,1-7

Hebr 10,19-31

Matt 21,33-46

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no