Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Ny tidebønnebok:

Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under...
Mer info..

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

PrekJubilate Deoentekst

4.s.i påsketiden - Jubilate Deo

Fr Asle Ambrosius

Å møte fremtiden i ettertidens lys

Det er rart hvordan alt kan oppleves annerledes i ettertid! Det som der og da syntes som det trakk ut i evigheter, viste seg å være over på et øyeblikk, i lys av noe nytt som skjedde. Det som var tungt og vanskelig, ja nesten uutholdelig å bære, viste seg i ettertidens lys å være nyttig... Les videre

Vårens foredragskvelder

Onsdag 10.mai kl 1900

Professor Oskar Skarsaune:

"Israel i Den hellige skrift og i den vanhellige politikken."

Onsdag 24.mai kl 1900

Biskop Roald Nikolai:

"Er paven katolsk?” Om legitimiteten av ikke-papal katolisisme.

Velkommen!

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder våren 2017

Hvis ikke annet er annonsert, starter kvelden kl 1900.

Se program...

Fasteretrett Seter gård - bilder

 

 

Den første retretten på kirkens nye senter,
Seter gård, er nå avholdt.

Se bildene...

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Påsketiden 2017

Messeliste

9. april

Palmesøndag

Sak 9,9-12

Fil 2,5-11

Joh 12,9-18

 

13.april

Skjærtorsdag

2 Mos 12,1-14

1 Kor 11,23-32

Joh 13,1-17

 

14. april

Langfredag

Jes 52,13-53,12

2 Kor 5,14-21

Matt 26,36-27-54

 

15. april

Påskenatt

Kol 3,1-4

Mark 16,1-8

 

16. april

Påskedag

Job 19,23-27

1 Kor 5,6-8

Joh 20,1-9

 

23. april

2.s. i påsketiden

Jes 43,1-3

1 Joh 5,4-12

Joh 20,19-31

 

30. april

3.s. i påsketiden

Esek 34,11-16

1 Pet 2,21-25

Joh 10,1-10

 

7. mai

4.s. i påsketiden

Jes 49,13-18

1 Pet 2,11-20

Joh 16,16-22

 

14. mai

5.s. i påsketiden

Jes 12,1-6

1 Joh 4,10-16

Joh 16,5-15

 

21. mai

6.s. i påsketiden

Jes 30,19-21

1 Joh 5,13-15

Joh 16,23-28

 

25. mai

Kristi himmelfart

2 Kong 2,5-15

Apg 1,1-11

Mark 16,14-20

 

28. mai

7.s. i påsketiden

Esek 36,22-28

1 Pet 4,7-14

Joh 15,18-16,4

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no