Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Ny tidebønnebok:

Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under...
Mer info..

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

Stille dag i kirken

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke
lørdag 3. desember

-  Kl. 10.00  Laudes

-  Innledning ved fr. Tom Hængsle

-  Stillhet for bønn, meditasjon, bibel-lesning

-  Kl. 12.30  Måltid

-  Avslutning med middagsbønn kl. 13.30

Ta med bibel

Hjertelig velkommen!

Arr.: Tidebønngruppa, Den nordisk-katolske kirke

Kirkekåret - Adventstiden

Hvor ble Jesus født?

Av Fr Eyolf Kirill

Også i år kommer vi i adventstiden til å få lese avisartikler og se TV-programmer som hevder at Jesus ikke ble født i Betlehem. Mot alle slike påstander står for det første et samlet bibelsk vitnesbyrd... Les videre

Prekentekst

Preken 1. søndag i advent

Matt 21,1-13

Av Fr Tom Hængsle

Når Jesus denne ene gangen gjorde et festlig inntog i Jerusalem, hvorfor brukte han da et esel? Det hadde vært staseligere med en hest. Ved å spørre etter denne lille praktiske detaljen, ... Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder i høst

14.desember

”Våre forfulgte brødre og søstre”

Generalsekretær i Stefanusalliansen, Hans Aage Gravaas

Se høstens program...

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Advent - Jul 2016

Messeliste

 

20.november

Kristi kongefest

Dan 7,9-14

Kol 1,12-20

Joh 18,33-37

 

27.november

1.s. i advent

Jer 23,5-8

Rom 13,11-14

Matt 21,1-13

 

4.desember

2.s. i advent

Mal 4,1-6

Rom 15,4-13

Luk 21, 25-33

 

11.desember

3.s. i advent

(Menighetens patronsfest)

Jes 35,3-10

1 Kor 4, 1-5

Matt 11, 2-11

 

18.desember

4.s. i advent

Jes 7,10-14

Rom 1,1-7

Luk 1,39-56

 

25.desember

Kristi fødselsfest

Jes 11,1-9

Hebr 1,1-6(12)

Joh 1,1-14

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no