Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Tekster i fastetiden

Fastelaven

Luk 18,31-43

Fr Asle Ambrosius

”Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt.” Et gåtefullt speilbilde og en klarhet uten like. Det er forskjellen mellom nå og da. Når den åndelige virkeligheten kler seg i jordiske gevanter er det vanskelig å se og gjennomskue... Les videre

Bønnevakt

Biskopens fastehilsen

Hva skal vi bruke fastetiden til? Man blir ikke from av å sulte, men selvransakelse kan være til gavn. For å forstå hva det dreier seg om, er det kankje nyttig å ta utgangspunkt i ordet «faste»... Les videre

Askeonsdag - Helliget vorde ditt navn

Matt 6,16-21

Fr. Asle Ambrosius

Når dere faster, sier Jesus. Med andre ord forutsetter han at hans disipler gjør det, slik Kirken alltid har gjort det siden. Å faste er å avstå fra noe... Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Fastemesser med meditasjoner over bønnene i Fadervår.

6.mars Askeonsdag: Helliget vorde ditt navn

13.mars Fastemesse: Komme ditt rike

20.mars Fastemesse: Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden

27.mars Fastemesse: Gi oss i dag vårt daglige brød

3.april Fastemesse: Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere

10.april Fastemesse: Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde

Messene begynner kl 19. Ikke kirkekaffe.

Messer i Kristiansand

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe vil bli annonsert.

 

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke lørdag 30. mars

  • Kl. 10.00:  Laudes
  • Innledning ved fr. Tom Hængsle
  • Stillhet for bønn, meditasjon, bibel-lesning
  • Kl. 12.30:  Måltid
  • Kl. 13.30:  Avslutning med middagsbønn

Ta med bibel

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2019

Messeliste fastetiden

3.mars

Fastelaven

Jes 49,7-13

1 Kor 13,1-13

Luk 18,31-43

 

6.mars

Askeonsdag (Kl 19)

Joel 2,12-19

2 Pet 1,2-11

Matt 6,16-21

 

10.mars

1.s.i faste

1 Mos 3,1-21

2 Kor 6,1-10

Matt 4,1-11

 

17.mars

2.s.i faste

1 Mos 32,22-31

1 Tess 4,1-8

Matt 15,21-28

 

24.mars

3.s.i faste

2 Mos 8,16-24

Ef 5,1-14

Luk 11,14-28

 

31.mars

Midtfaste

2 Kong 4,42-44

Gal 4,21-31

Joh 6,1-15

 

7.april

Pasjonssøndag

1 Mos 22,1-14

Hebr 9,11-15

Joh 8,46-59

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no