Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

 

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Prekentekster

Epifania 2019

Matt 2,1-12

Fr Asle Ambrosius

Jødenes konge – verdens frelser

Vi er kommet for å tilbe! Det er derfor vi er her. Vi er her for, sammen med de vise menn fra Østen, å tilbe barnet i krybben. For å dele med hverandre håpet om herlighet..
Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

 Foredragskveld i kirken

Onsdag 23. januar: Biskop Roald Nikolai: "Hva er kristen bønn?" Om den kristne bønnens egenart.

Kveldene starter kl 18.30 (NB!) og avsluttes med en kort kveldsbønn kl 20.30.

Alle er hjertelig velkommen!

Messer i Kristiansand

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Første messe er søndag 20.januar kl. 18.30.

Merk tiden!

Velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2019

Messeliste

30.desember

1.s. i juletiden

Jes 19,1.19-22.25a

Apg 7,17-22

Matt 2,13-15.19-23

 

6.januar

Epifania

Jes 60,1-6

Ef 3,1-12

Matt 2,1-12

 

13.januar

1.s.e.epifania

Jes 42,1-9

Kol 2,9-15

Matt 3,13-17

 

20.januar

2.s. e. epifania

1 Kong 8,6-13

Rom 12 1-5

Luk 2,42-52

 

27.januar

3.s.e.epifania

2 Mos 33,18-23

Rom 12,6-15

Joh 2,1-11

 

3.februar

Kyndelsmesse

Mal 3,1-5

Hebr 2,14-18

Luk 2,22-40

 

10.februar

5.s.e. epifania

Jona 1,1-16

2 Kor 1,8-11

Matt 8,23-27

 

17.februar

Septuagesima

2 Mos 17,1-17

1 Kor 9,24-10,5

Matt 20,1-16

 

24.februar

Sexagesima

Jes 55,6-11

2 Kor 11,19-31

Luk 8,4-15

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no